ATITIKTIES SERTIFIKATAS

ATITIKTIES SERTIFIKATAS

www.telsiurpmc.lt

Direktorė Nijolė Jastrumskienė  pirmoji profesinių mokyklų vadovo kvalifikacinė kategorija

 

Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių. 


Juridinių asmenų registras

Kodas: 190807514


S.Daukanto g. 6b, Varniai 

LT 88318, Telšių raj.

Tel./Fax. 8 444 47696

El.paštas: info@telsiurpmc.lt


TELŠIUOSE:

S.Daukanto g. 17 Telšiai

Tel./Fax. 8 444 53851

El.paštas: v.zus@takas.lt

BIBLIOTEKA

Darbo laikas: 10.45 - 19.30 val

PASLAUGOS


NUORODOS


 

UJYHNGFVD

NUO GEGUŽĖS 20 DIENOS PRASIDĖJO MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į VšĮ TELŠIŲ REGIONINĮ PROFESINIO MOKYMO CENTRĄ. PRAŠYMAI PRIIMAMI IKI RUGSĖJO 1 DIENOS ADRESU S. DAUKANTO 6b, VARNIAI arba S. DAUKANTO 17, TELŠIAI, DARBO DIENOMIS NUO  8.00 IKI 17.00 VAL.

INFORMACIJA STOJANTIEMS

Saugaus eismo renginys Varniuose

Varnių miesto bendruomenė, karu su partneriais- VšĮ Telšių regioniniu profesinio mokymo centru, Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija, Varnių seniūnija- dalyvauja konkurse

„ Eismo saugumas bendruomenėse 2016“. Pagal konkurso nuostatus bendruomenė turi organizuoti du saugaus eismo renginius. Gegužės 22 dieną VšĮ Telšių regioniniame profesinio mokymo centre vyko pirmasis etapas- eismo taisyklių žinių patikrinimas.

Renginys prasidėjo paskaita apie eismo saugumą ir eismo taisyklių pakeitimus. Apie juos išsamiai papasakojo VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro vairavimo instruktorius mokytojas Algimantas Juozas Mickus.  Dėl kai kurių eismo taisyklių nuostatų pakeitimų tarp renginio dalyvių kilo karštos diskusijos, tačiau nuosekliai išsiaiškinus situaciją, aistros nurimo ir bendruomenės nariai sėdo prie kompiuterių spręsti teorinių užduočių. Atlikus užduotį ir susumavus rezultatus paaiškėjo, kad geriausiai eismo taisykles išmano Martynas Mikalauskas,  kuris surinko 90% teisingų atsakymų.

Visi vieningai nutarė aktyviai dalyvauti antroje konkurso dalyje- slalomo rungtyje ir išrinkti  geriausią Varnių miesto vairuotoją.  VĮ „ Telšių regiono keliai“ parūpino prizus renginio dalyviams.

20160519_182454 20160519_180258 20160519_180101

                                                                               Elena Bunkevičienė

KALBŲ SAVAITĖ

Neseniai mūsų centre vyko kalbų (lietuvių k., anglų k. ir vokiečių k.) savaitė. Per anglų kalbos pamokas 11 klasės mokiniai žiūrėjo anglų kalba filmą apie laiko kapsulę “Time Capsule“, rašė laiškus ateities žmogui ir konstravo savo laiko kapsules. Per kitas anglų kalbos pamokas kalbėjome apie Šekspyrą, skaitėme sonetus bei poemas, domėjomės jo gyvenimu.

Lietuvių kalbos pamokos taip pat vyko neįprastai. Pamokų laikas buvo skiriamas Šekspyro sonetų skaitymui ir analizavimui, juk šiemet pasaulis mini Šekspyro 400 – ąsias metines!

Per vokiečių kalbos pamokas mokiniai klausėsi trumpų literatūrinių tekstų apie jaunimo laisvalaikį Vokietijoje, žiūrėjo filmukus bei atsakinėjo į draugų klausimus.

Ketvirtadienį visi mokiniai ir mokytojai rinkosi į informatikos klasę, kur vyko renginys anglų kalba. Vienuoliktos klasės mokinys Tomas Kaminskas, kuris yra puikiai įvaldęs anglų kalbos žinias, pristatė renginio dalyvius ir trumpai anglų kalba papasakojo apie Šekspyrą. Tadas Činskis, taip pat vienuoliktokas, išvertė Tomo kalbą į lietuvių, kad visiems būtų suprantama, koks didis buvo garsusis Šekspyras. Padavėjo-barmeno mokymo programos  merginos deklamavo garsaus rašytojo sonetus apie meilę lietuvių kalba. Buvo gera ne tik klausyti, bet ir žiūrėti, kaip merginos geba vaidinti.

Vėliau merginos deklamavo Šekspyro eilėraščius anglų kalba, vertė į lietuvių k. Paklausius nuostabių poemų visi susirinkusieji žiūrėjo trumpą filmuką „Šekspyro gyvenimas“ (ang. Shakespeare‘s Life). Filmuką reikėjo žiūrėti įtemptai ir atidžiai, kadangi po jo sekė užduotis. Visi buvo suskirstyti į dvi komandas. Komandos turėjo susigalvoti pavadinimus, susijusius su Šekspyru. Vyko viktorina. Komandos atsakinėjo į užduodamus klausimus. Paskutinė užduotis buvo kūrybinė – reikėjo nupiešti Šekspyrą. Laimėjusios komandos dalyviai užsidirbo po pliusą iš anglų kalbos, o pralaimėjusi komanda tiesiog gerai praleido laiką.

Tikimės, jog kitais metais kalbų savaitė bus dar įdomesnė ir įvairesnė, įtraukianti ne tik mokinius, bet ir mokytojus!

001 002 003 004 005 006036 073 20160414_105830

Anglų kalbos mokytoja Aušra Grajauskaitė

KAI KADA GERIAU VIENĄ KARTĄ PAMATYTI, NEI ŠIMTĄ KARTŲ IŠGIRSTI

VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro kompiuterinio projektavimo specialybės mokinių pamoka – ekskursija  į Radviliškio mašinų gamyklą ir prekinių vagonų remonto depą.

Mokiniai, pasirinkę kompiuterio projektavimo operatoriaus specialybę, mokomi medžiagotyros, dizaino ir reklamos, projekcinės braižybos, vizualizacijos, vaizdų apdorojimo ir tinklapio kūrimo, kompiuterių ir programinės įrangos, ekonomikos ir verslo pagrindų. Visi dėstomi dalykai šiuolaikiniame informacinių technologijų pasaulyje yra labai svarbūs, reikalingi ir naudingi. Baigus kompiuterinio projektavimo specialybę, ieškant darbo ir pasirinkus bet kokią profesiją, įgyti mokymosi metu teoriniai ir praktiniai įgūdžiai, darbuotoją skatina įmonėje dirbti kūrybiškai, pritaikant šiuolaikines informacinių technologijų teikiamas galimybes.  Rinkos sąlygomis, šiuolaikiniame konkurencingame, globaliame pasaulyje reklaminė sklaida, šiuolaikiškas informacijos pateikimas, graži vizualizacija, greitas informacijos pateikimas ir sklaida, įmonę daro matomą ir aktyvią. Žiūrėti daugiau

Vizitas Prancūzijoje pagal Erasmus + mobilumo projektą „Profesinė mokykla visiems”

Gegužės 6‒13 d. profesijos mokytoja Elena Bunkevičienė ir vokiečių kalbos mokytoja Rita Leščiauskienė tobulino specifines profesines bei bendravimo kompetencijas Pracūzijoje  pagal Erasmus + mobilumo projektą “Profesinė mokykla visiems” Nr. 2015-1-LT01-KA102-013223. Projekto koordinatorius – Šiaulių profesinio rengimo centras. Pagrindinis kelionės tikslas – vystyti asmenų, dirbančių su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymo(si) poreikių, specifines profesines kompetencijas. Kartu vyko šešios atstovės iš Šiaulių profesinio rengimo centro, Šiaulių darbo rinkos mokymo centro bei Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro.

Vizito metu susupažinome su Prancūzijos švietimo sistema, dalyvavome  Prancūzijos švietimo ministerijos Versalio skyriaus seminare „Darbas su specialių poreikių mokiniais“, stebėjome darbo procesą Prony bei Belliard profesiniuose licėjuose, Emile Zola mokykloje išklausėme seminarą „Darbas su socialinę atskirtį patiriančiais ir rizikos grupės vaikais“.

Laisvalaikiu grožėjomės žaviais istoriniais palikimais, kultūrine įvairove bei įstabia Paryžiaus architektūra.

20160509_210644 IMG_0021 IMG_0010 1463002927817 IMG_0036 IMG-20160510-WA0009 IMG-20160510-WA0029

Profesijos mokytoja Elena Bunkevičienė

Mokytojų kompetencijų tobulinimas Anglijoje

Gegužės  08-15 dienomis  VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro  vyr. choreografijos mokytoja  Audronė Domarkaitė ir bendrabučio auklėtoja Bronislava Taujanskaitė dalyvavo vizite Anglijoje, pagal Šiaulių profesinio rengimo centro koordinuojamą  ERASMUS+ PROGRAMOS MOBILUMO PROJEKTĄ „Profesinė mokykla visiems“2015-1-LT01-KA102-013223. Vizito tikslas – Vystyti asmenų, dirbančių su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymo(si) poreikių, specifines profesines kompetencijas. Priimanti organizacija buvo  Almond Vocation Link Ltd, City Business Park, Anglija. Kartu vyko mokytojai iš Šiaulių PRC, Šiaulių DRMC ir Radviliškio TVMC. Dalyvavome neįgalumo suvokimo seminare, kurį vedė Sharon Tiday ir Mandy Jones iš kampanijos „Neįgalumo suvokimo pamokos mokyklose.“ Taip pat buvo pristatyta britų edukacinės sistema. Lankėmės Cornwall College, kur specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai mokosi profesijos, susipažinome su  mokymo metodika, naudojamomis mokymo priemonėmis. Vykome į vieną geriausių Plimuto specialiųjų poreikių mokiniams skirtą vidurinę mokyklą ( Brook Green). Lankėmės universitete ( St.Mark and St.John).  Buvome supažindinti kokią pagalbą gauna jame besimokantys studentai per „Neįgalumo informacijos ir pagalbos centrą.“ Taip pat buvo organizuota labai įdomi ekskursija po Plimuto miestą.

PhotoGrid_1463178781756

Bendrabučio auklėtoja Bronislava Taujanskaitė,

 vyr. choreografijos mokytoja  Audronė Domarkaitė

PADĖKOS DIENA

Jau tapo tradicija gegužės mėn., mokslo metams einant į pabaigą, Centre organizuoti Padėkos dieną, kurios metu apdovanojami geriausiai besimokantys, aktyviai dalyvaujantys Centro gyvenime mokiniai, ir kartu vyksta  būrelių veiklos pristatymas.

Šiemet už gerą mokymąsi, aktyvumą, iniciatyvumą organizuojant renginius ir dalyvaujant būrelių ir kitoje Centro veikloje bei pasiektas prizines vietas įvairiose sporto varžybose apdovanoti 105 mokiniai.

Telšiuose renginio metu savo veiklą pristatė rankdarbių būrelis (vadovė – profesijos mokytoja metodininkė Elena Žvirzdinienė), korespondentų būrelis (vadovė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vitalija Barakauskienė),  klubas ,,Bendraamžis” (vadovė – profesijos mokytoja Inga Ramonienė), būrelis ,,Veltinio pasaulis” (vadovė – matematikos vyr. mokytoja Edita Sobeckienė).

Šiuolaikinio šokio ir etninės kultūros būrelis (vadovė – choreografijos vyr. mokytoja Audronė Domarkaitė) paruošė meninę programą, pristatė kolekciją ,,Žemės žiedai”.

Profesinio mokymo skyriaus vedėja Regina Zdramienė ir gimnazijos skyriaus vedėja Diana Stuopelienė aktyvius, gerai besimokančius, laimėjusius prizines vietas konkursuose, varžybose, olimpiadose mokinius apdovanojo padėkomis.

Renginio dalyviai galėjo pamatyti būrelio ,,Veltinio pasaulis”, rankdarbių būrelio mokinių darbus, pasigrožėti korespondentų būrelio nuotraukų kolekcija ,,Mano Telšiai”.

Varniuose veiklą pristatė šiuolaikinio šokio ir etninės kultūros būrelis, šaškių, šachmatų būrelis (vadovas- matematikos vyr. mokytojas Juozas Šveistrys), bibliotekos bičiulių klubas, būrelis ,,Siek, planuok, veik“ (vadovė- bibliotekos- informacinio centro vedėja Danutė Skrodenienė). Vyr. profesijos mokytojas Edmundas Skrodenis pristatė Centro sportinę veiklą ir sportininkų pasiektus rezultatus.

^00D9A0AAD60B24F7C9FABE3452D573A6E2F1B6546A223A5D05^pimgpsh_fullsize_distr ^1FCC2791001814338BD1FC74E7AA304ACD60B6579CE07E50F6^pimgpsh_fullsize_distr ^0781DA51E04221CD1C118B4C3DC1B245F7FD4A0A4FB4AB63BC^pimgpsh_fullsize_distr ^F20E3E777F8F260F771F3E9C83B1CF21C41A590FE4BC091445^pimgpsh_fullsize_distr ^E0FD14A1247CF328326567DDD8AB98C5FA86653C23020F1131^pimgpsh_fullsize_distr ^0FB2E45A3CE00F47C816836CD241418DB311E928FC6D7E9103^pimgpsh_fullsize_distr ^A38731D1FCA824255417B8AFC07A097A5A55E921A7B5187EDA^pimgpsh_fullsize_distr ^F25E84F60C2EBCB38AE10F9BF20F00A17CDCF14A28FF146ABC^pimgpsh_fullsize_distr IMG_0672 IMG_0674 IMG_0677 IMG_0682 IMG_0687 IMG_0693 IMG_0696 IMG_0722

Lietuvių k. mokytoja metodininkė Vitalija Barakauskienė

ŠIAULIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO PROFESIJOS MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ VIZITAS

        Gegužės 05 dieną  VšĮ Telšių regioninio  profesinio mokymo centro statybos sektoriaus praktinio mokymo centre Telšiuose lankėsi Šiaulių profesinio rengimo centro statybos sektoriaus profesijos mokytojai ir mokiniai. Susitikimo tikslas- susipažinti su statybos sektoriaus  mokymo centru, apžiūrėti  patalpas, mokymo priemones bei dalyvauti praktiniame užsiėmime ,,Mechanizuotas tinkavimas“ ir aptarti bendradarbiavimo galimybes. Profesijos mokytojas metodininkas Ramūnas Bunkevičius išsamiai pristatė statybos sektoriaus įrangą, įrenginius ir jų panaudojimo galimybes.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 20160505_132213 20160505_130710 20160505_124041

Praktinio mokymo vadovė Sonata Virmauskienė

Futbolininkai- geriausi Šiaulių zonoje

  Šiauliuose vyko Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokinių sporto žaidynių futbolo zoninės varžybos. Kovas pradėjo šešių mokymo įstaigų komandos, kurios buvo suskirstytos į du pogrupius. Telšių RPMC futbolininkai, pogrupyje įveikę Radviliškio (6:0) ir Šiaulių (1:0) komandas, tapo pogrupio nugalėtojais. Centro futbolininkai, įveikę kito pogrupio nugalėtojus, Kuršėnų bendraamžius (2:1 po baudinių serijos), tapo zoninių varžybų pirmos vietos laimėtojais. Komandoje žaidė ir pelnė įvarčius: Tomas Nūtautas, Gytis Juknevičius, Ovidijus Žaluda (2), Tadas Činskis (2), Nerijus Jablonskis, Karolis Talmantas (1), Robertas Strakauskas (2), Vincislovas Juškevičius (1), Nedas Jonkus (1), Ovidijus Berenis.

DSC_0614 DSC_0616

Kūno kultūros vyr. mokytojas Rimvydas Šiaudkulis

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

   Kasmet gegužės 7-ąją Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Ta proga Centro I kurso mokiniai lankėsi Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Varnių miesto filiale. Čia išklausė Varnių vyskupystės muziejaus vyr. muziejininkės bibliotekininkės Jurgitos Gustytės-Ivinskienės paskaitą apie lietuviškos spaudos draudimo laikotarpius, žymiausius knygnešius, pirmąsias lietuviškas knygas, laikraščius ir jų autorius. Lektorė suteikė galimybę kiekvienam prisiliesti prie retų vertingų, net XVIII a. išleistų knygų, lietuvių, rusų ir kitomis kalbomis.

IMG_0645 IMG_0654 IMG_0655 IMG_0658 IMG_0660 IMG_0665

1 2 3 44

CERTIFICATE OF APPROVAL

CERTIFICATE OF APPROVAL

STOJANTIEMS

MOKINIAMS

PAMOKŲ LAIKAS

TVARKARAŠTIS

EGZAMINAI

PASLAUGOS

NUORODOS

PAGALBA

Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą 2014 metais, gauta (pajamų mokesčio dalį 2%) iš darbuotojų ir geros valios žmonių - 865,10 EUR (2987,03 Lt ). Lėšos naudojamos mokinių maitinimui pagal projektą "Aš šalia tavęs"

TĖVAMS

EGZAMINAI

PAGALBA

KIEKVIENO MĖNESIO PASKUTINIS PENKTADIENIS - TĖVŲ DIENA. GALITE LANKYTIS PAMOKOSE, PASIKALBĖTI SU MOKYTOJAIS APIE JŪSŲ VAIKŲ GEBĖJIMUS DALYKŲ PAMOKOSE; SUSITIKTI SU GRUPĖS VADOVU.

UGDYMAS KARJERAI


ARCHYVAS

APKLAUSA

BENDRABUTIS
Kaip vertinate bendrą gyvenimo sąlygų kokybę bendrabutyje po atlikto remonto?