ATITIKTIES SERTIFIKATAS

ATITIKTIES SERTIFIKATAS

www.telsiurpmc.lt

Direktorė Nijolė Jastrumskienė  antroji profesinių mokyklų vadovo kvalifikacinė kategorija

 

Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių. 


Juridinių asmenų registras

Kodas: 190807514


S.Daukanto g. 6b, Varniai 

LT 88318, Telšių raj.

Tel./Fax. 8 444 47696

El.paštas: info@telsiurpmc.lt


TELŠIUOSE:

Kęstučio g. 20 Telšiai

Tel./Fax. 8 444 53851

El.paštas: v.zus@takas.lt

BIBLIOTEKA

Darbo laikas: 10.45 - 19.30 val

PASLAUGOS


NUORODOS


MATEMATIKOS KONKURSAS ,,KENGŪRA 2014“

Šias metais, kaip ir kasmet, mūsų mokyklos geriausi matematikai dalyvavo ,,Kengūros“ konkurse. Tai penki- V-Pb12 grupės  mokiniai, vienas A13 grupės  mokinys, du A12 grupės  mokiniai, keturi Ko12 grupės  mokiniai, du D-Ko13 grupės  mokiniai, trys Pr-Pb13 grupės mokiniai. Iš viso 17 mokinių parodė savo matematinius gebėjimus, iniciatyvą, savarankiškumą, kūrybingumą, plėtojant savo matematinį akiratį, siekiant gerų rezultatų.

Aptariant konkurso medžiagą daugelis mokinių teigė, kad uždavinių labai daug, o laiko tik 75 minutės, tad  ne visi uždaviniai buvo išspręsti, nes pritrūko laiko.

Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais.

Laukiame ir tikimės gerų rezultatų.

Matematikos mokytojas Juozas Šveistrys

PROJEKTAS „VANDUO-GYVYBĖS ŠALTINIS“

Kovo mėnesį buvo vykdomas  projektas „Vanduo-gyvybės šaltinis“. Projekto tikslas: padėti mokiniams suvokti žmogaus ir gamtos vienybę, žmogaus atsakomybę už vandens tausojimą ir išsaugojimą ateinančioms kartoms. Mokiniai mitybos fiziologijos ir geros higienos praktikos, rusų kalbos, chemijos bei fizikos pamokose rinko informaciją apie vandenį, kūrė plakatus, rengė pateiktis projekto pristatymui. Žiūrėti daugiau

DALYVAVIMAS PROFESIJŲ MUGĖJE

Kovo 26 d. VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro mokiniai Julija Taurozaitė, Laura Kasmauskytė, Audrius Miniotas ,Gediminas Bartkus , lydimi direktorės pavaduotojos ugdymui R. Leščiauskienės ir karjeros koordinatorės D. Skrodenienės dalyvavo Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos profesijų mugėje. Buvęs šios gimnazijos mokinys Gediminas smagiai bendravo su Šatrijos Raganos gimnazijos mokiniais, dalijosi patirtimi, atsakė į mokinių pateiktus klausimus. Šokio būrelio nariai padovanojo gimnazijos mokiniams puikią nuotaiką, nuostabų šokį.

Picture 1764 Picture 1789 Picture 1797

Žiūrėti daugiau

ALSĖDŽIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ VIZITAS

Pagal Bendros veiklos sutartį tarp Plungės rajono Alsėdžių vidurinės mokyklos ir VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro kovo 25-27 dienomis Plungės rajono Alsėdžių vidurinės mokyklos mokiniai dalyvavo Automobilių mechaniko mokymo programos modulio ,,Automobilių, jų mechanizmų ir sistemų sandara, veikimas“ praktiniuose užsiėmimuose.

Alsėdžiai (9) Alsėdžiai (11)CAM00152 Žiūrėti daugiau

OLYMPIS 2014

Kovo  25d.  7 mokiniai (4 – Ko12 ir 3 – D-Ko13)  dalyvavo informacinių technologijų konkurse „Olympis 2014“. Žiūrėti daugiau

KNYGNEŠIO DIENA

Kovo 17-21 dienomis mokykloje vyko renginiai, skirti paminėti knygnešystei- autentiškam mūsų tėvynės reiškiniui, padėjusiam mums išlaikyti kalbą, raštą, atgauti valstybingumą.

Picture 1723 Picture 1724 Žiūrėti daugiau

1 2 3 26

CERTIFICATE OF APPROVAL

CERTIFICATE OF APPROVAL

Prašome iki 2014-05-01 skirti paramą 2% pajamų mokesčio.
FORMA FR0512

Išanksto dėkojame už suprantingumą ir geranoriškumą.

STOJANTIEMS

MOKINIAMS

PAMOKŲ LAIKAS

TVARKARAŠTIS

EGZAMINAI

PASLAUGOS

NUORODOS

PAGALBA

Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą 2013 metais, gauta (pajamų mokesčio dalį 2%) iš darbuotojų ir geros valios žmonių - 3376,61 Lt. Lėšos naudojamos mokinių maitinimui pagal projektą "Aš šalia tavęs"

UGDYMAS KARJERAI


ARCHYVAS

APKLAUSA

BENDRABUTIS
Kaip vertinate bendrą gyvenimo sąlygų kokybę bendrabutyje po atlikto remonto?