Telšiai
Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 
Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
S.Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax.: 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt
Telšiuose:
S.Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax.: 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.
Varniai 
 
Kontaktai
Vizija, Misija, Tikslai
2019 - 2020 m. m.
Informacija stojantiems
Priėmimo į mokyklą tvarką nustato Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Mokymo programos
VšĮ Telšių RPMC vykdomos mokymo programos
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Projektai
Mokykla dalyvauje įvairiuose Tarptautiniuose projektuose
A+ R A-
Registracija nuo gegužės 20 dienos per LAMA BPO sistemą!

Informacija apie teikiamą pagalbą

Mokiniai, nepilnamečių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) mokytojai dėl pagalbos gali kreiptis nurodytais el.pašto adresais.
 
Informacinių technologijų specialistas:
  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 
Socialinės pedagogės
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.m
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 
Psichologas
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 
Pastaba: Kontaktai paskelbti, gavus darbuotojų sutikimą.
 

Ugdymo proceso organizavimas karantino metu

Ugdymo procesas nuo kovo 30 d. iki karantino pabaigos vyks nuotoliniu būdu. Tai yra iššūkis mokiniams, mokytojams bei administracijai. Mokytojai ruošiasi ir stengiasi, kad ugdymo procesas būtų kokybiškas bei veiksmingas. Prašytume Tėvelių (globėjų), kad bendromis pastangomis įtakotume vaiko siekimo mokytis. Šiuo ypatingu metu numatoma ugdomoji veikla:

 1. Pamokos vyks nuotoliniu būdu pagal tvarkaraštį. Tvarkaraščiai bus skelbiami el. TAMO dienyne bei mokyklos tinklalapyje adresu www.telsiurpmc.lt Taip pat grupių vadovai pasirinktu būdu informuoja mokinius apie ateinančios savaitės pamokas.
 2. Nuotolinis mokymas bus vykdomas per virtualią mokymosi aplinką moodle. Mokiniai ir mokytojai registruojasi nuotolinis.telsiurpmc.lt
 3. Mokiniai kasdien, vadovaudamiesi tvarkaraščiu, turi sekti dalykų mokytojų informaciją apie pamokų vykdymą nuotoliniu būdu, kokiu jiems nusako dalyko mokytojai. 4. Pamokų tema, namų darbai skelbiami el. TAMO dienyne. Mokiniai turi vadovautis mokytojų nurodymais bei atlikti skiriamus darbus, užduotis. 
 4. Savarankiškai besimokantys mokiniai vadovaujasi šiomis nuotolinio ugdymo proceso veiklomis. 
 5. Mokinys, ne daugiau kaip dvi dienas negalintis prisijungti prie mokytojo nurodytos ugdymo platformos, informuoja grupės vadovą apie problemas (ligą, negalimą interneto ryšį ar kita).
 6. Mokiniai, dalyvaujantys neformaliojo ugdymo veikloje, taip pat gali dalyvauti nuotoliniuose užsiėmimuose pagal vadovo nurodymus.
 7. Mokinys gali kreiptis pagalbos dėl mokomosios literatūros išdavimo į bibliotekos vedėją arba dalyko mokytoją.
 8. Tėvai (globėjai), turintys klausimų dėl ugdymo proceso ar kitos ugdomosios veikos, jiems priimtinu būdu kreipiasi į grupės vadovą, direktoriaus pavaduotojų ugdymui arba į mokiniui pagalbos specialistus nurodytais kontaktais:  

IT specialistas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;  socialiniai pedagogai: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; visuomenės sveikatos specialistai: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;  psichologas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. direktoriaus pavaduotojas ugdymui: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.   

Paruošė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Leščiauskienė


Nuotolinio tvarkos

 


Informacija dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir socialinės - pilietinės veiklos 2019 - 2020 mokslo metais

 

 1. Vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-480 „Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir socialinės-pilietinės veiklos 2019-2020 mokslo metais” informuojame, kad 2019–2020 mokslo metais pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo atleidžiamas.
 2. Prašymo dėl atleidimo nuo 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo mokiniai neteikia.
 3. Mokinys, baigęs pagrindinio ugdymo programą ir 2019–2020 mokslo metais atleistas nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, laikomas įgijusiu pagrindinį išsilavinimą ir turinčiu teisę mokytis pagal vidurinio ugdymo programą.
 4. Pagrindinio ugdymo programos I-II gimnazijos klasių mokiniai, 2019–2020 mokslo metais ne iki galo atlikę ar neatlikę socialinės-pilietinės veiklos, yra atleidžiami nuo jos atlikimo.

Nuorodos

 

Prisijungimas

Prisiminti mane

       

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com