Telšiai
Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 
Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
S.Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax.: 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt
Telšiuose:
S.Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax.: 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.
Varniai 
 
Kontaktai
Vizija, Misija, Tikslai
2020 - 2021 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
Profesijų Video
Pasirink norimą profesiją
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Nuotoliniam mokymui
Nuotolinis mokymas
A+ R A-
Registracija nuo Birželio 1 dienos per LAMA BPO sistemą!

VšĮ Telšių RPMC

VšĮ Telšių regioninis  profesinio mokymo centras įsikūręs dviejose vietose: Varniuose ir Telšiuose. Centre didelė profesinio mokymo programų pasiūla, todėl kiekvienas gali pasirinkti specialybę pagal savo norus ir pomėgius.

Varniuose vykdomos modulinės profesinio mokymo programos: virėjo, padavėjo ir barmeno, automobilio mechaniko, apskaitininko, suvirintojo, slaugytojo padėjėjo ir socialinio darbuotojo.

Sektoriniame statybos praktinio mokymo centre Telšiuose taip pat gausu mokymo programų, kurios atitinka šių dienų darbdavių ir besimokančiųjų poreikius. Sektorinis centras, įsikūręs S. Daukanto 17, Telšiai, naujas, šiuolaikiškas pastatas oranžinėmis sienomis, gerai matomas atvažiuojant  Kęstučio gatve pro „Moki veži“ link „Žilevanos“ parduotuvės. Centras aprūpintas  naujausia įranga, kuria ruošiami šiuolaikiniai specialistai. Siekiant užtikrinti darbo rinkos poreikius, siūlomos įvairios mokymo programos. Baigusiems dešimt klasių siūlomos apdailininko (statybininko), kompiuterinio projektavimo, dirbinių (tekstilės, odos) gamintojo modulinės profesinio mokymo programos. Baigusiems dvylika klasių - apdailininko modulinė profesinio mokymo programa.  Apdailininko, kompiuterinio projektavimo operatoriaus, siuvėjo modulinės profesinio mokymo programos siūlomos mokiniams, baigusiems dvylika klasių ir  turintiems kvalifikaciją. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams siūloma dažytojo - tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa.

Trumpai apie siūlomas specialybes:

Būsimieji apdailininkai  mokosi pastatų tinkavimo, glaistymo, dažymo, gipskartonio montavimo, pastatų šiltinimo, apmušalų klijavimo ir plytelių klojimo darbų. Mokymas susideda iš dviejų dalių -  teorinio ir praktinio. Įgyvendinant programą  mokiniai išmoksta darbų saugos reikalavimų, statybinių brėžinių skaitymo, pastolių montavimo,  paviršių tinkavimo paprastu ar dekoratyviniu tinku rankiniu ir mechanizuotu būdu, įvairių paviršių paruošimo  dažymui, apmušalų klijavimui, dekoravimui ir plytelių klijavimui. Atlieka pastato paviršių dažymą  rankiniu ir mechanizuotu būdu, dekoruoja pastato paviršius, klijuoja apmušalus,  montuoja  gipso kartono plokštes, šiltina pastatus įvairiomis termoizoliacinėmis plokštėmis. Praktinis mokymas vyksta ne tik naujausia įranga aprūpintose praktinio mokymo laboratorijose, bet ir realiose darbo vietose. Asmenys, įgiję apdailininko (statybininko) kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programą.    

Pasirinkę kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesiją mokiniai išmoksta maketavimo, dizaino, braižybos, projektavimo pagrindų. Įgyja įgūdžių dirbant su CorelDRAW, PhotoShop, AutoCAD, Inventor, AutoCAD Architecture programomis. Kompiuterinio projektavimo operatoriaus kvalifikaciją  įgijęs  asmuo galės dirbti informacijos ir ryšio technologijų sektoriaus verslo įmonėse bei kitų sektorių organizacijų padaliniuose, kurie teikia kompiuterinės ir inžinerinės grafikos objektų projektavimo paslaugas. Toks specialistas dažniausiai dirba stacionarioje darbo vietoje, darbdavio biure, naudodamas kompiuterį ir atitinkamą programinę įrangą. Kompiuterinio projektavimo operatorius paprastai dirba prižiūrimas vyresniojo specialisto ir vykdo jam iš anksto suformuluotas ir pateiktas užduotis.

Dirbinių (tekstilės, odos) gamintojai gebės savarankiškai projektuoti tekstilės ir odos dirbinius, gaminti audinius (medžiagas), tekstilės ir odos dirbinius bei juos eksponuoti. Dirbama su juostų audimo staklėmis, rėmais, mezgimo įrenginiais, marginimo aparatais, vėlimo mašinomis, mezgimo ir nėrimo, siuvinėjimo įrankiais, įranga, vėlimo įrankiais. Mokiniai naudojasi įvairiomis priemonėmis - teptukais, tamponėliais, siūlais, dažais, įrankiais skirtais odos dirbiniams supjauti, detalėms apdoroti ir montuoti, siūti, dekoruoti ir apdailinti, taip pat kompiuteriais su  įdiegtomis kūrybinėmis vaizdo apdorojimo programomis. Besimokantiems  būdingas individualus bei komandinis darbas. Asmuo, įgijęs dirbinių (tekstilės, odos) gamintojo kvalifikaciją, galės dirbti tekstilės ir odos dirbinių gamybos dirbtuvėse, tekstilės įmonėse, specializuotose parduotuvėse, kultūros ir meno centruose arba plėtoti privatų verslą.

Siuvėjas išmoksta konstruoti bazines drabužių konstrukcijas, jas pritaikyti užsakovo figūrai, paruošti lekalus, sukirpti drabužio detales, siūti drabužių detales ir jas jungti į gaminį. Mokoma siūti universaliosiomis ir specialiosiomis, automatinėmis ir pusiau automatinėmis siuvimo mašinomis.  Ugdomos siuvėjui būtinos asmeninės savybės – tikslumas, pastabumas, kruopštumas, atsakingumas ir darbštumas, mokėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje. Įgiję siuvėjo kvalifikaciją asmenys galės dirbti įvairiose siuvimo įmonėse, teikiančiose drabužių siuvimo ir taisymo paslaugas, siūti drabužius individualiai, bei vykdyti smulkųjį siuvimo paslaugų verslą.

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojo-tinkuotojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, paruošti statinius dažymo darbams, dažyti statinius ir klijuoti apmušalus, tinkuoti statinio vidaus patalpas ir išorės konstrukcijas.

Centre vykdoma interjero apipavidalintojo profesinio mokymo programa. Ji  skirta parengti kvalifikuotą specialistą, kuris integruotųsi į sparčiai kintančią šalies bei Europos darbo rinką. Mokinai mokosi  parengti interjero apipavidalinimo eskizą, kompiuterinėmis programomis kurti visuomeninės ir individualios paskirties interjero projektus bei juos įgyvendinti, gaminti ir interjere taikyti dekoratyvius elementus, parinkti interjero apdailos medžiagas, saugiai atlikti interjero paviršių apdailą bei meninį dekoravimą. Mokymas paremtas  kūryba,  mokiniai daug dirba praktiškai, išmoksta komponuoti, derinti spalvas, parinkti interjero stilių.

Mokykloje sudaromos visos galimybės mokinių, ypač absolventų, profesiniam tobulėjimui. Per nuolat įgyvendinamus Erasmus+ programos  mobilumo projektus įvairių specialybių mokiniai turi progą išvykti stažuotis į ES šalių mokymo įstaigas ar įmones, kur gilina savo profesinius įgūdžius, susipažįsta su darbo rinka, išbando save tarptautinėje aplinkoje, susipažįsta su priimančių šalių istorija, kultūra, tobulina užsienio kalbą. Profesinės stažuotės Vokietijoje, Latvijoje, Estijoje, Maltoje, Portugalijoje - nuostabi patirtis, duodanti stiprų impulsą tolimesniam mokinių profesiniam augimui. Stažuočių metu gautos užsienio įmonių rekomendacijos padeda mokiniams sėkmingai įsidarbinti baigus mokslą. 

Telšių profesijos mokytojų metodinės grupės pirmininkas, profesijos mokytojas ekspertas Ramūnas Bunkevičius

Nuorodos

 

Prisijungimas

Prisiminti mane

       

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com