Telšiai
Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 
Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
S.Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax.: 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt
Telšiuose:
S.Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax.: 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.
Varniai 
 
Kontaktai
Vizija, Misija, Tikslai
2021 - 2022 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
COVID-19
Skiepai mokiniams
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Nuotolinis mokymas
Nuotolinio mokymo ištekliai ir pagalba mokiniams
A+ R A-
Prasidėjo dokumentų pateikimas per LAMA BPO į profesinio mokymo programas.

Ateik ir pasirink profesiją

PROFESINIO MOKYMO DARBUOTOJAI STAŽAVOSI AUSTRIJOJE

VšĮ Telšių RPMC profesinio mokymo darbuotojai taip pat siekia tobulėti.  2022 m. gegužės 08-14 dienomis 4 profesijos mokytojai Ramūnas Bunkevičius, Elena Bunkevičienė, Elena Žvirzdinienė ir Diana Stuopelienė,  vadovaujami direktorės Nijolės Jastrumskienės, dalyvavo profesinėje stažuotėje Austrijoje. Buvo pasiektas tiesioginis stažuotės tikslas- patobulintos profesinio mokymo darbuotojų kompetencijos, siekiant užtikrinti aukštą profesinio mokymo kokybę ir didesnes būsimų absolventų įsidarbinimo galimybes . Susipažinta su profesinio mokymo sistema Austrijoje, stebėta ir  išanalizuota Austrijos patirtis, vykdant profesinį mokymą pameistrystės būdu, stebėtos Austrijos profesinio mokymo ir darbo rinkos sąsajos, kvalifikacinių egzaminų sistema ir turinys, mokymo metodai, profesinio mokymo rezultatai, organizavimas ir valdymas statybos ir tekstilės srityse. Stebėtas statybos ir tekstilės sričių profesinis mokymas profesinio mokymo įstaigose Wien Work, Berufsschule für Holz, Klang, Farbe und Lack, Modeschule in Hezendorf, HTL Mödling  bei  įmonėse STRABAG SE, Handwerk Wien, BARESCH: Ofenbau & Fliesenverlegungs GmbH. Užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai su priimančiąja organizacija IFA - International Young Workers Exchange, numatytos tolesnės bendradarbiavimo galimybės, priimant Austrijos absolventus stažuotis VšĮ Telšių RPMC. Išanalizavus darbo ir socialines sąlygas, įsidarbinimo, kvalifikacijos kėlimo galimybes, aptartas tolimesnis bendradarbiavimas su aukštosios mokyklos statybos mokymo centru HTL Mödling Vienoje, Austrijoje-  mokinių ir mokytojų mainai, stažuotės, dalinimasis gerąja metodine patirtimi, projektinė veikla įgyvendinant statybos sektoriaus mokymo programas. Pažintinės kultūrinės veiklos laisvu laiku sudarė sąlygas pažinti Austrijos istoriją ir  kultūrą : aplankytas Vienos Operos teatras, organizuota pažintinė ekskursija po Vieną.   Stažuotės metu  buvo ugdomi profesiniai ir bendrieji gebėjimai, tobulintos anglų k. ir vokiečių k.  kompetencijos. Parvežta patirtis bus pristatyta ir išanalizuota metodinės grupės posėdyje ir pritaikyta ugdymo procese. Stažuotė vyko, įgyvendinant Erasmus+ mobilumo projektą  „Tarptautiškumas ir profesinė patirtis su „Erasmus +“  Nr. 2020-1-LT01- KA102-077712.

 Projektų vadovė Diana Stuopelienė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Prisijungimas

Prisiminti mane

       

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com