Telšiai
Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 
Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
S.Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax.: 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt
Telšiuose:
S.Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax.: 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.
Varniai 
 
Kontaktai
Vizija, Misija, Tikslai
2022 - 2023 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
COVID-19
Skiepai mokiniams
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Nuotolinis mokymas
Nuotolinio mokymo ištekliai ir pagalba mokiniams
A+ R A-

Skiepai nuo COVID-19 mokiniams

Dęl tęstinio profesinio ir neformaliojo švietimo sąlygų

Dėl mokinių ugdymo izoliacijos metu


Nuo 2022-01-24 pasikeitė Izoliacijos taisyklės. Taikomos nuo 2022-01-24 izoliuojamiems asmenims.

13. Sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėję asmenys izoliuojami vadovaujantis Taisyklių prieduose pateiktais algoritmais: 

13.1. sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėję asmenys, (išskyrus asmenis, nurodytus Taisyklių 13.2 – 13.4 papunkčiuose), izoliuojami vadovaujantis Sąlytį turėjusių asmenų izoliavimo algoritmu (Taisyklių 8 priedas); - PASIKEITĖ

Izoliacija taikoma tik kontaktams šeimoje (išskyrus tuos, kurie papuola į Taisyklių 9, 7 ir 6 priedus). Kontaktai darbo vietoje ir socialinėje aplinkoje – izoliacija netaikoma.

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/atnaujinta-izoliacijos-tvarka-visuomenei-izoliuotis-tures-tik-tureje-salyti-su-kartu-gyvenanciu-asmeniu-serganciu-covid-19 

13.2. asmenys, kurie turėjo sąlyti su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ugdymo įstaigoje, izoliuojami vadovaujantis Asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ugdymo įstaigoje, izoliavimo algoritmu (Taisyklių 9 priedas); -  PASIKEITĖ 2 p. 

2.3.2. jei ugdytinis nėra testuojamas šio algoritmo 2.3.1 papunktyje nustatyta tvarka (išskyrus persirgusius asmenis, kai nuo teigiamo SARS-CoV-2 PGR / antigeno testo praėjo ne daugiau nei 90 dienų), taikomas izoliavimas 7  dienas nuo paskutinės sąlyčio dienos. Nesitestuoja - izoliacija

2.4. PASTABOS:

2.4.1. įstaigos personalas, turėjęs kontaktą su kartu gyvenančiu asmeniu, sergančiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuojamas Taisyklių 8  priede nustatyta tvarka. Izoliavimas netaikomas, jei organizuojamas  testavimas šio algoritmo 2.3.1 papunktyje nustatyta tvarka. Po kontakto šeimoje, jeigu testuojasi – izoliacija netaikoma. Kontaktai darbe neizoliuojami, rekomenduojamas testavimas.

2.4.2. ugdytiniai turėjęs kontaktą su kartu gyvenančiu asmeniu, sergančiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuojami Taisyklių 8  priede nustatyta tvarka. Ugdytinių kontaktas šeimoje – izoliacija.

13.3. asmenys, dirbantys ASPĮ, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose bei socialinės globos įstaigose, teikiančiose slaugos paslaugas, izoliuojami vadovaujantis Sąlytį turėjusių asmenų, dirbančių ASPĮ,  palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose bei socialinės globos įstaigose, teikiančiose slaugos paslaugas, izoliavimo algoritmu (Taisyklių 7 priedas); - NESIKEITĖ

13.4. gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojai, privalantys dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu, nurodyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2022 m. sausio 20 d. sprendimu Nr. V-119 „Dėl Gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąrašo patvirtinimo“, izoliuojami vadovaujantis Sąlytį turėjusių gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų izoliavimo algoritmu (Taisyklių 6 priedas).“ – NAUJAS ALGORITMAS

Tam tikrų funkcijų  (OV sprendimas  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4029a1f07a2d11ec993ff5ca6e8ba60c ) darbuotojams (apruošime dar išsamesnį paaiškinimą).

PAKEISTAS papunktis. Tačiau jame kažkokių esminių pakeitimų nėra. Tik buvo pamiršta parašyti, kad ne tik nuo PGR, bet ir laboratorijoje atlikto (kad nesumaiytų su savikontrolės testais) greitojo antigeno testo atlikimo dienos. Izoliacijos pradžia palikta nuo „tyrimo/testo atlikimo dienos“. Ir skliausteliuose paaiškinta, kad dienos, kai susirgusiam asmeniui patvirtintas teigiamas tyrimo rezultatas, kad čia nesuprastų asmenys, kaip anksčiau, kad suprato, jog nuo tyrimo paėmimo dienos.

„84.3. sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems asmenims  – 7 dienas nuo asmens, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), teigiamo PGR tyrimo ar laboratorijoje atlikto greitojo antigeno testo atlikimo dienos (t. y. dienos, kai susirgusiam asmeniui patvirtintas teigiamas PGR tyrimo ar greitojo antigeno testo rezultatas), kai asmuo turėjo sąlytį su kartu  gyvenančiu asmeniu, ar nuo paskutinės sąlyčio dienos, kai asmuo turėjo sąlytį darbo vietoje ar ugdymo įstaigoje.“

 

Nuo sausio 17 d. įsigalioją naujos izoliacijos taisyklės.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bb2bea00757a11ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=-w3jfe1m8u

“Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų” nuorodą 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c8338331515211ec86bdcb0a6d573b32/asr .

Čia yra nurodyti ir dokumentai, kuriuos darbuotojas turi pateikti.


Nuo gruodžio 28 d. darbuotojai turės skiepytis sustiprinančiąja doze arba testuotis

Vyriausybės nutarimas

Vyriausybės nutarimo pataisymas 

Covid-19 priedai:

1 priedas

2 priedas

3 priedas

 Testavimas

Kviečiame apsilankyti:

https://mokyklabecovid.lt/

Skiepai nuo COVID-19 mokiniams - YouTube

 Mokiniams iki 16 m.:

 https://www.youtube.com/watch?v=YCGHypLXHXU&ab_channel=Vilniausvisuomen%C4%97ssveikatosbiuras

Vyresniems nei 16 m. mokiniams:

 https://www.youtube.com/watch?v=fqa1rQEU_3Q&ab_channel=Vilniausvisuomen%C4%97ssveikatosbiuras

Apie mokinių testavimą nuo Covid-19:

https://bit.ly/3jTeJNB

Prisijungimas

Prisiminti mane

       

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com