Telšiai
Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 
Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
S.Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax.: 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt
Telšiuose:
S.Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax.: 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.
Varniai 
 
Kontaktai
Vizija, Misija, Tikslai
2019 - 2020 m. m.
Informacija stojantiems
Priėmimo į mokyklą tvarką nustato Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Mokymo programos
VšĮ Telšių RPMC vykdomos mokymo programos
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Projektai
Mokykla dalyvauje įvairiuose Tarptautiniuose projektuose
A+ R A-
Registracija nuo gegužės 20 dienos per LAMA BPO sistemą!

Egzaminai

 
 DĖL LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS PAKARTOTINĖS ĮSKAITOS  
 
Mokiniai, nelaikę įskaitos dėl pateisinamos priežasties arba nesurinkę reikiamo išlaikyti taškų skaičiaus, pakartotinai laikyti lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą galės 2020 m. gegužės 12 d. nuotoliniu būdu.
 
Technologijų mokyklinis brandos egzaminas vyks nuotoliniu būdu sekančiai:
 
1.1. Automobilių mechaniko profesinio mokymo programos A18 grupės mokiniams technologijų mokyklinis brandos egzaminas vyks 2020 m. balandžio 22 d. nuo 8.30 val.
1.2. Virėjo, padavėjo barmeno profesinio mokymo programos V-Pb18 grupės mokiniams technologijų mokyklinis brandos egzaminas vyks 2020 m. balandžio 22 d. nuo 9.00 val.
1.3. Kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programos D-Kp18 grupės mokiniams technologijų mokyklinis brandos egzaminas vyks 2020 m. balandžio 21 d. nuo 8.30 val.
1.4. Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo profesinio mokymo programos D-Kp18 grupės mokiniams technologijų mokyklinis brandos egzaminas vyks 2020 m. balandžio 21 d. nuo 9.00 val.
1.5. Apdailininko (statybininko) profesinio mokymo programos Ap18 grupės mokiniams technologijų mokyklinis brandos egzaminas vyks 2020 m. balandžio 23 d. nuo 8.30 val.
 
Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita vyks nuotoliniu būdu sekančiai:
 
2.1. Automobilių mechaniko profesinio mokymo programos A18 grupės mokiniams lietuvių kalbos ir literatūros įskaita vyks 2020 m. balandžio 27 d.
2.2. Apdailininko (statybininko) profesinio mokymo programos Ap18 grupės mokiniams lietuvių kalbos ir literatūros įskaita vyks 2020 m. balandžio 28 d.
2.3. Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo ir kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programos D-Kp18 grupės mokiniams lietuvių kalbos ir literatūros įskaita vyks 2020 m. balandžio 29 d.
2.4. Virėjo, padavėjo ir barmeno profesinio mokymo programos V-Pb18 grupės mokiniams lietuvių kalbos ir literatūros įskaita vyks 2020 m. balandžio 30 d.
 
 
 
2019 m. rugpjūčio 29 d. švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino 2019-2020 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščius. Rengiant tvarkaraščius buvo atsižvelgta į:
 
  • mokinių poreikius, ugdymo proceso mokyklose trukmę,
  • mokyklų patalpų ir mokytojų užimtumą,
  • egzaminuojamo dalyko specifiką, egzamino struktūrą, trukmę, paklausą, naudojamas technologines priemones, žmogiškuosius išteklius,
  • bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas datas (pagal galimybes stengėmės atsižvelgti į stojančiųjų ir į užsienio šalių aukštąsias mokyklas poreikius),
  • pasirengimo egzaminams, egzaminų vykdymo ir darbų vertinimo procesų tarpusavio dermę,
  • galimybes pateikti vertinimo rezultatus,
  • besirenkančiųjų skaičių, rinkimosi kitimo tendencijas.

Dėkojame visiems šių procesų dalyviams ir tikimės sėkmingo bendradarbiavimo.

Daugiau informacijos apie egzaminus, jų programas galima rasti interneto svetainėje www.nec.lt bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje http://www.smm.lt/egzaminai/index.htm.

 

Nuorodos

 

Prisijungimas

Prisiminti mane

       

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com