Telšiai
Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 
Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
S.Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax.: 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt
Telšiuose:
S.Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax.: 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.
Varniai 
 
Kontaktai
Vizija, Misija, Tikslai
2022 - 2023 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
UGDYMAS KARJERAI
Karjeros specialistė
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Nuotolinis mokymas
Nuotolinio mokymo ištekliai ir pagalba mokiniams
A+ R A-
Kviečiame mokytis 9-10 klasėse ir Suaugusiųjų skyriuje. Priėmimas jau prasidėjo!

Istorija

VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras (pirmasis pavadinimas – Varnių kaimo profesinė technikos mokykla Nr. 16) įkurtas 1963 metais. 1977 metais, pastačius naują mokomąjį korpusą, pertvarkyta į vidurinę kaimo profesinę technikos mokyklą. 1989 metais mokykla pavadinta Varnių žemės ūkio mokykla. 2002 metais, išsiplėtus rengiamų specialybių ratui, mokyklos pavadinimas nebeatitiko mokymo turinio, todėl mokyklos bendruomenės iniciatyva mokykla pavadinama Varnių paslaugų verslo ir žemės ūkio mokykla. Tais pačiais metais Šiaulių lengvosios pramonės mokyklos Telšių filialas priskiriamas Varnių paslaugų verslo ir žemės ūkio mokyklai. 2004 metais mokykla pertvarkyta į viešąją įstaigą, o nuo tų pačių metų gegužės 12 dienos pavadinimas pakeistas į VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras.
2004 m. spalio 11 d. žemės ūkio ministro įsakymu mokykla tapo regioniniu žemdirbių tęstinio profesinio mokymo centru. Tais pačiais metais mokyklos dalininke tapo Telšių apskrities viršininko administracija, 2006 m. liepos 5 d. – Telšių rajono savivaldybė, 2009 m. liepos 29 d. – Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Direktoriais dirbo:
1963 – 1964 Benas Žabas
1964 – 02-15 Feliksas Šimkus
1964 – 11-12 iki 1966 metų – Adomas Rimkus
1966 – 1978 Bronislovas Rudokas
1978 – 1983 Viktoras Gecas
1983 – 1995 Raimundas Žilaitis
1995 – 2001 Danielius Alekna
2001 – 2004 Rasas Gofmanas
2004 – Nijolė Jastrumskienė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 745 “Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo” (Žin. 2004, Nr. 95-3509, 2008, Nr. 37-1336), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 14 d. įsakymu Nr ISAK-1096 “Dėl švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtų profesinių mokyklų tinklo pertvarkos 2005-2012 metų bendrojo plano patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 109-3989; Žin. 2009, Nr. 101-4231, Žin., 2009, Nr. 150-6737 bei 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-2421 “Dėl viešosios įstaigos Telšių regioninio profesinio mokymo centro vidurinio ugdymo programos akreditacijos”, VšĮ Telšių regioniniame profesinio mokymo centre nuo 2011 m. vasario 01 d.  įsteigtas Gimnazijos skyrius.
2013 m. centre įdiegta kokybės vadybos sistema. 2014 m. kokybės vadybos sistema patvirtinta Lloyd’s Register Quality Assurance kaip atitinkanti standartą: ISO 9001:2008; kokybės taikymo sritis: Profesinis mokymas ir bendrasis ugdymas.
2015 m. duris atvėrė naujas statybos sektoriaus praktinio mokymo centras Telšiuose. 

Centras yra Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos, Lietuvos statybininkų asociacijos, Baltijos šalių pastolininkų asociacijos, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų narys. 70 profesinio mokymo programų vykdymui gautos licencijos.

Prisijungimas

Prisiminti mane

       

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Rita Leščiauskienė antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com