Telšiai
Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 
Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
S.Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax.: 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt
Telšiuose:
S.Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax.: 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.
Varniai 
 
Kontaktai
Vizija, Misija, Tikslai
2018 - 2019 m. m.
Informacija stojantiems
Priėmimo į mokyklą tvarką nustato Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Mokymo programos
VšĮ Telšių RPMC vykdomos mokymo programos
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Projektai
Mokykla dalyvauje įvairiuose Tarptautiniuose projektuose
A+ R A-

Bendrųjų gebėjimų tobulinimas praktinio mokymo metu

  • Atnaujinta: 2019 Kovas 28, Ketvirtadienis 19:16

Šiame projekte dalyvauja Lietuviškų mokyklų partneriai: Tauragės PRC ir Telšių regioninis PRC bei Šilutės turizmo ir verslo paslaugų mokykla, virėjų, virėjų – barmenų,  specialybių  mokiniai.
Projekto partneriai užsienyje - Salo Baltic International Vokietijoje, Latvijoje, Estijoje, įmonės ir profesinės mokyklos.
Pagrindinis šio projekto tikslas – sparčiai kylant profesionalių darbuotojų kvalifikaciniams reikalavimams darbo rinkoje,  padėti Tauragės, Telšių bei Šilutės turizmo ir verslo paslaugų mokyklų mokiniams plačiau susipažinti su Europos Sąjungos įmonėse dirbančių profesionalių specialistų darbo ypatumais, jų profesiniais įgūdžiais bei darbo vietos reikalavimais, tuo būdu padedant mokiniams įsivertinti savo profesinius gebėjimus, bendravimo, bendradarbiavimo, IT naudojimo bei užsienio kalbos vartojimo įgūdžius, ir juos tobulinti.
Tiesioginiai tikslai:
1. Patobulinti bendruosius gebėjimus savo profesijos srityje, atliekant praktiką Vokietijos Salo + Partner Berufliche Bildung GmbH, Latvijos Salo Baltic , Estijos Salo Baltic mokyklose, paslaugų ir turizmo sektoriaus įmonėse bei profesinėse mokyklose.
2. Įvertinti bendrųjų gebėjimų: užsienio kalbos vartojimo, naujų technologijų, socialinių įgūdžių taikymo svarbą, siekiant įsitvirtinti darbo rinkoje.
3. Įvertinti Lietuvos ir ES šalių - Vokietijos, Latvijos, Estijos įmonių darbuotojų bendrųjų gebėjimų svarbą jų darbo vietose.
4. Sukaupti medžiagą apie priimančią organizaciją projektinio darbo - pristatymo parengimui, tema „Bendrųjų gebėjimų svarba siekiant tapti konkurencingu specialistu šiandieninėje darbo rinkoje“ ir pateikti juos Foto ar CD formatu, kuri bus naudojama kaip papildoma, metodinė medžiaga įvairių profesijos specialybių studentų pamokose.
Pagrindiniai projektinės naudos gavėjai:
12 Tauragės, Telšių PRC ir Šilutės turizmo ir verslo paslaugų mokyklos virėjų specialybių mokinių.
Netiesioginiai naudos gavėjai:
1. Šilutės turizmo ir verslo paslaugų mokyklos bendruomenė;
2. Tauragės PRC bendruomenė;
3. Telšių PRC bendruomenė;
Projekto eiga  mainų vizitas į Vokietiją, Estiją ir Latviją nuo  2009-03-01 iki 2009-04-01.
Galutiniai produktai:
• Jaunimas, parengiamojo - pedagoginio, kultūrinio etapo metu pagilins turimas bei įgis naujų žinių apie bendrųjų gebėjimų svarbą integruojantis į darbo rinką:
• Praktikos dalyviai   parengs pristatymą apie ES priimančių organizacių įmones tema „Bendrųjų gebėjimų svarba  integruojantis darbo rinkoje“.
• Pasibaigus projektui, kiekvienoje mokymo institucijoje bus surengtos projektinės jaunimo dienos „Bendrųjų gebėjimų tobulinimas – kokybiškos praktinės veiklos dalis“, į kurias bus pakviesti mokytojai, mokiniai, mokyklų bendruomenių nariai.
Sukaupta ir susisteminta medžiaga bus pateikta dalyvavusių mokymo institucijų internetiniuose tinklapiuose, bibliotekose,  kaip papildoma, metodinė medžiaga bus naudojama pamokose.

LLP-LDV-IVT-2013-LT-0850

  • Atnaujinta: 2019 Kovas 28, Ketvirtadienis 19:14


 

 

CV forma

CV pildymo instrukcija 

NAUJOS PATIRTYS SIEKIANT PROFESIJOS AUKŠTUMŲ

VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro profesijos mokytojai ir mokiniai siekia kokybiško profesinio mokymo/si, aktyviai domisi profesinio mokymo naujovėmis užsienyje, todėl nuolat dalyvaudavo mokykloje vykdomuose Leonardo da Vinci programos mobilumo projektuose, o dabar dalyvauja Erasmus + projektuose. Šiuo metu mokykloje vykdomi 2 tokie projektai. Tai Erasmus+:Leonardo da Vinci projektai „Besimokančiųjų ir personalo mobilumas profesiniame mokyme" Nr. 2014-1-LT01-KA102-000265 ir  „IT sektoriaus mokinių profesinių įgūdžių tobulinimas Europoje“ LLP-LDV-IVT-2013-LT-0850.
 
Šių projektų metu statybos ir IT sektoriaus mokiniai tobulina ir tobulins savo profesinius gebėjimus užsienyje.  3 statybos srities pastatų restauratoriaus specialybės 3 kurso ir 4 kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus specialybės mokiniai kartu su savo bendramoksliais iš Mažeikių politechnikos mokyklos ir iš Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro ką tik grįžo iš  4 savaičių gamybinės praktikos stažuotės Vokietijoje, pas senus mokyklos partnerius F+U Sachsen GmbH profesinio mokymo centre, o artimiausiu metu numatoma, kad dar 6 IT srities pirmo ir antro kurso mokiniai vyks stažuotis į Įspaniją ir Čekiją.  Būsimieji statybininkai stažuotės metu tobulino savo profesinius gebėjimus mūrijimo, plytelių klojimo, medžio darbų srityse, o būsimieji IT specialistai- kompiuterio surinkimo, interneto įvedimo, darbo su Photoshop programa, tinklapių kūrimo srityse. Stažuotės metu  Vokietijoje VšĮ Telšių regionininio profesinio mokymo mokiniai ne tik dirbo pagal savo specialybę, bet ir turiningai leido laisvalaikį- tobulino užsienio kalbą, susipažino su vietos kultūra ir papročiais, ragavo tautinių patiekalų, aplankė įvairius muziejus ir parodas. Iš stažuočių mokiniai grįš ne tik patobulėję profesinėje srityje, bet ir susiradę naujų draugų, praplėtę akiratį, brandesni ir pasiruošę savarankiškam gyvenimui.
Neatsilieka ir VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro mokytojai. Jie su kolegomis taip pat sėmėsi patirties Vokietijoje. Stažuotės metu statybos sektoriaus profesijos mokytojai domėjosi medienos darbų technologijomis, naujausia įranga, stebėjo ir patys dalyvavo statybos profesinio mokymo pamokose. Tekstilės sektoriaus profesijos mokytojai lankėsi šiuolaikiškuose tekstilės fabrikuose, studijavo naujausias trikotažo gamybos ir žakardinio audimo technologijas, domėjosi liaudies amatais, ypač Plauerio mezginiais. Parsivežta patirtimi ir naujais įgūdžiais mokytojai dalinsis profesinio mokymo pamokose.
Projektų dėka profesinis mokymas VšĮ Telšių regioniniame profesinio mokymo centre yra šiuolaikiškas, mokiniai supažindinami su naujausiomis savo specialybių tendencijomis, darbo rinkos poreikiais ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
Projektų vadovė Diana Stuopelienė
Erasmus+ programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas ir finansuoja Europos Komisija. Šis pranešimas atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
2015 m. balandžio 12-25 dienomis antro kurso Ko 13 grupės kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus specialybės 3 mokiniai svečiavosi Ispanijoje. Tai buvo   Vytautas Šimkevičius, Tomas Vilkas ir Donatas Jonauskas, o  gegužės 17 - 30 d. trys pirmo kurso D-Kp 14 grupės mokiniai Tomas Narmontas, Vaidas Vaitkus ir Ernestas Bucevičius, besimokantys kompiuterinio projektavimo operatoriaus specialybės,  įgyvendinant Leonardo da Vinci mobilumo projektą ,,IT sektoriaus mokinių profesinių įgūdžių tobulinimas Europoje“, vyko į Čekiją. Abiejose šalyse vizitų dalyviai tobulino savo IT srities profesines žinias ir praktinius įgūdžius.
Stažuotėse kartu su mūsų mokyklos pirmakursiais ir antrakursiais dalyvavo ir mokiniai iš Vilniaus Geležinkelio transporto ir Verslo paslaugų mokyklos, Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos bei Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos.
Šio vizitų tikslas – sudaryti sąlygas profesinio rengimo įstaigose IT srities specialybių besimokantiems mokiniams įgyti profesinių įgūdžių užsienyje, susipažinti su IT srities specialistų darbo specifika, naujovėmis ir darbo etika.
Organizatoriai Vilniaus Geležinkelio transporto ir Verslo paslaugų mokykla ir priimantys partneriai parengė intensyvią dviejų savaičių programą, kuri užtikrino visų mokinių poreikius ir lūkesčius. Buvo siekiama, kad kiekvienas dalyvis gautų kuo didesnę naudą. Vizitų metu mokiniai įgijo naujos tarptautinio bendravimo ir bendradarbiavimo patirties, lavino profesinius ir kalbinius įgūdžius. 
Vizitų darbo programa:
Darbas su Html, CSS, Javascript, JQuery , PHP, MySQL, logotipų kūrimas su photoshop ir Corel Draw programomis, CV kūrimas html’u, video kūrimas su Sony Vegas programa,  darbas su duomenų bazėmis, bei FTP serveriais. Gravatar.com integracija į tinklapius, prezentacijų kūrimas netradicinėmis programomis.
Laisvalaikiu mokiniams buvo organizuojama įspūdinga kultūrinė programa, aplakytos įžymios Ispanijos ir Čekijos vietos Ispanijoje vizito dalyviai domėjosi šalies kultūra, skanavo vietinių apelsinų, lankėsi Granadoje ir Malagoje, žvelgė į Viduržemio jūrą nuo Gibraltaro sąsiaurio. Čekijoje lankėsi Vitkovice, Ostravos apžvalgos bokšte, dalyvavo bėgime „Rainbow run“, kopė į Beskidų Lisa Hora kalnus (1325m).
Visi vizitų dalyvių gebėjimai buvo įvertinti Europass mobilumo dokumentais ir Sertifikatais.
Stažuotė užsienyje suteikė mokiniams jų studijuojamos IT srities profesinių žinių ir praktinių įgūdžių. Pirmakursiai ir Antrakursiai įgijo patirties dirbdami su įvairiomis programomis, tobulino anglų kalbos žinias, susirado daug naujų draugų, susipažino su Ispanijos ir Čekijos kultūra, papročiais, lankė įžymias vietas, muziejus.

DKp 14 grupės auklėtoja Vitalija Barakauskienė 

Nuorodos


 

Prisijungimas

Prisiminti mane

       

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com