Vizija, Misija, Tikslai
2023 - 2024 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
UGDYMAS KARJERAI
Karjeros specialistė
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
A+ R A-

Bėganti eilutė

Ugdymas

VšĮ Telšių regioniniame profesinio mokymo centre nuo 2011 m. vasario 01 d.  įsteigtas Gimnazijos skyrius. Pageidaujantiems įgyti pagrindinį išsilavinimą, siūlome mokytis 9, 10 (I, II gimnazijos) klasėse, pagal polinkius ir gebėjimus pasirenkant siūlomus dalykų modulius: dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo, apdailininko (statybininko), kompiuterinio projektavimo operatoriaus. Mokytis laukiami ir mokiniai (švietimo pagalbos gavėjai), besimokantys pagal individualizuotą mokymosi programą.

Įgiję pagrindinį išsilavinimą, toliau mokytis ir siekti vidurinio išsilavinimo bei profesijos, laukiami 11, 12 (III, IV gimnazijos) klasėse. Sėkmingai įveikę IV gimnazijos klasę ir išlaikę brandos egzaminus, įgysite brandos atestatą.

 

2023-2024 m. m. vykdomos programos

 

 Centre 2023-2024 mokslo metais mokymas organizuojamas pagal 21 profesinio mokymo programą:

  • 6 profesinio mokymo programų asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą kartu su vidurinio ugdymo programa:

Eil. Nr.

Programa

Profesinio mokymo programos kodas

1.

Automobilių mechanikas

M43071604

2.

Kompiuterinio projektavimo operatorius

M43061102

3.

Transporto priemonių remontininkas

P42071604

4.

Padavėjas ir barmenas

P42101302

5.

Interjero apipavidalintojas

P42021201

6.

Apdailininkas

P32073205

  • 6 profesinio mokymo programos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą:

Eil. Nr.

Programa

Profesinio mokymo programos kodas

1.

Apskaitininkas

P43041101

2.

Individualios priežiūros darbuotojas

P43092302

3.

Slaugytojo padėjėjas

P43091301

4.

Transporto priemonių remontininkas

P43071604

5.

Fasadų šiltintojas, apdailos ir pastolių montuotojas

P32073214

6.

Socialinio darbuotojo padėjėjas

P43092301

  • 7 profesinio mokymo programos asmenims, turintiems profesinę kvalifikaciją:

Eil. Nr.

Programa

Profesinio mokymo programos kodas

1.

Suvirintojas

T43071503

2.

Siuvėjas

T43072301

3.

Fasadų šiltintojas, apdailos ir pastolių montuotojas

T32073206

4.

Virėjas

T43101304

5.

Apskaitininkas

T43041102

6.

Slaugytojo padėjėjas

T43091302

7.

Individualios priežiūros darbuotojas

T43092302

  • 2 specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, II Lietuvos kvalifikacijos lygio modulinė programa kartu su socialinių įgūdžių programa pirminiam profesiniui mokymui.

Eil. Nr.

Programa

Profesinio mokymo programos kodas

1.

Dažytojo – tinkuotojo padėjėjas

P21073209

2.

Virėjas

P21101308

  • 1 profesinio mokymo programa asmenims, neturintiems pagrindinio išsilavinimo, kartu su pagrindiniu ir viduriniu išsilavinimu, (4 mokslo metai).

Eil. Nr.

Programa

Profesinio mokymo programos kodas

1.

Kompiuterinio projektavimo operatorius

M43061102

 

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Rita Leščiauskienė antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com