Vizija, Misija, Tikslai
2023 - 2024 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
UGDYMAS KARJERAI
Karjeros specialistė
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
A+ R A-

Bėganti eilutė

Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0008

VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0008
 
Projekto vykdytojas: Telšių regioninis profesinio mokymo centras
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020-01-13
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021-12-31 
 
Veiksmų programa, prioritetas, priemonė: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.1.2-CPVA-K-722 priemonė „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra".
Projektas finansuojamas: iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.
Projekto tikslas: Užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą pagal inžinerija ir inžinerinės profesijos ir paslaugos asmenims švietimo sričių profesinio mokymo programas.
Projekto uždavinys: Siekiant patenkinti inžinerijos ir inžinerinės profesijos ir paslaugos asmenims švietimo sričių specialistų poreikį Telšių rajono savivaldybėje, Telšių regioninio profesinio mokymo centre įrengti šiuolaikinę inžinerija ir inžinerinės profesijos ir paslaugos asmenims švietimo sričių specialistų mokymo infrastruktūrą.
Projekto veiklos: Inžinerijos ir inžinerinės profesijos ir paslaugos asmenims švietimo sričių profesinio mokymo įrangos įsigijimas
Projekto rezultatai: projekto metu bus įsigytas a) profesiniam mokymui vykdyti pagal inžinerija ir inžinerinės profesijos švietimo srities profesinio mokymo programas mokymo įrangos 1 komplektas, b) profesiniam mokymui vykdyti pagal paslaugos asmenims švietimo srities profesinio mokymo programas mokymo įrangos 1 komplektas. Todėl mokykla tikisi, kad įgyvendinus projektą, bus užtikrintas aukštos kokybės inžinerija ir inžinerinės profesijos ir paslaugos asmenims švietimo sričių profesinio mokymo paslaugų teikimas.

Projekto biudžetas: 427.267,90 Eur.

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Rita Leščiauskienė antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com