Vizija, Misija, Tikslai
2023 - 2024 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
UGDYMAS KARJERAI
Karjeros specialistė
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
A+ R A-

Bėganti eilutė

Vizija, Misija, Tikslai

Vizija

VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras – aprūpinta moderniais ištekliais ir taikanti šiuolaikiškus mokymo metodus, Centro socialinę integraciją ir asmenybės vertybines nuostatas puoselėjanti ugdymo įstaiga, atitinkanti darbo rinkos poreikius ir įgalinanti jaunimą bei suaugusius kurti sėkmingą asmeninę bei šalies gerovę.

 

Misija

Vykdyti kokybišką, prieinamą ir įtraukų, regiono darbdavių poreikius tenkinantį profesinį mokymą ir bendrąjį ugdymą.

 

    Tikslai  

1. Didinti įgyjamų kompetencijų atitiktį darbo rinkos poreikiams ir gerinti ugdymo kokybę, išnaudojant skaitmenines/virtualias mokymo ir mokymosi erdves.

 

2. Užtikrinti galimybes ir prieinamumą įgyti perspektyvą suteikiantį išsilavinimą kiekvienam mokiniui, orientuojantis į jo gabumus ir stiprybes bei atnaujintose bendrojo ugdymo programose numatytą kompetencijų ugdymo kryptį.

 

3. Formuoti asmenį, gebantį tapti aktyviu ir savarankišku visuomenės nariu, stiprinant jo vertybių ugdymą bei tenkinant pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Rita Leščiauskienė antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com