Telšiai
Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 
Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
S.Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax.: 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt
Telšiuose:
S.Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax.: 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.
Varniai 
 
Kontaktai
Vizija, Misija, Tikslai
2022 - 2023 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
UGDYMAS KARJERAI
Karjeros specialistė
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Nuotolinis mokymas
Nuotolinio mokymo ištekliai ir pagalba mokiniams
A+ R A-
Kviečiame mokytis 9-10 klasėse ir Suaugusiųjų skyriuje. Priėmimas jau prasidėjo!

Vizija, Misija, Tikslai

Vizija

VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras – aprūpinta moderniais ištekliais ir taikanti šiuolaikiškus mokymo metodus, Centro socialinę integraciją ir asmenybės vertybines nuostatas puoselėjanti ugdymo įstaiga, atitinkanti darbo rinkos poreikius ir įgalinanti jaunimą bei suaugusius kurti sėkmingą asmeninę bei šalies gerovę.

Misija

Vykdyti kokybišką, prieinamą ir įtraukų, regiono darbdavių poreikius tenkinantį profesinį mokymą ir bendrąjį ugdymą.

Tikslai

  1. Didinti įgyjamų kompetencijų atitiktį darbo rinkos poreikiams ir gerinti ugdymo kokybę, išnaudojant skaitmenines/virtualias mokymo ir mokymosi erdves. 
  1. Užtikrinti vienodas galimybes ir prieinamumą įgyti perspektyvą suteikiantį išsilavinimą kiekvienam mokiniui ir nuolatinio mokymosi galimybes įvairaus amžiaus Žmonėms. 
  1. Stiprinti mokinių emocinę savijautą bei psichikos sveikatą, ugdyti dorą, motyvuotą, savarankišką, atsakingą, patriotišką žmogų.

Prisijungimas

Prisiminti mane

       

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Rita Leščiauskienė antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com