Telšiai
Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 
Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
S.Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax.: 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt
Telšiuose:
S.Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax.: 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.
Varniai 
 
Kontaktai
Vizija, Misija, Tikslai
2020 - 2021 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
Profesijų Video
Pasirink norimą profesiją
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Nuotoliniam mokymui
Nuotolinis mokymas
A+ R A-
Registracija nuo Birželio 1 dienos per LAMA BPO sistemą!

Praktinių įgūdžių įgijimas VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro statybos sektoriniame praktinio mokymo centre , Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0029

  • Atnaujinta: 2021 Sausio 17, Sekmadienis 20:47

Projekto vykdytojas: VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras

Projekto partneriai:

  • Mažeikių politechnikos mokykla
  • Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras
  • Plungės technologijų ir verslo mokykla
  • Skuodo amatų ir paslaugų mokykla

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-12-22 iki 2022-03-22

Projekto kodas: 09.4.1-ESFA-T-736-02-0029

Bendra projekto vertė: 35.796,55 EUR

VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras kartu su parneriais įgyvendina projektą „Praktinių įgūdžių įgijimas VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro  statybos sektoriniame praktinio mokymo centre“, Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0029, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis  ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonę „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“.

Projekto tikslas – Žemaitijos regiono apdailininko (statybininko)mokinių profesinių gebėjimų tobulinimas Telšių statybos sektoriniame praktinio mokymo centre, siekiant patenkinti darbo rinkos kvalifikuotų statybininkų poreikį. 

Projekto aprašymas:

Pagrindinė veikla - mokinių, besimokančių Mažeikių, Plungės, Kelmės ir Skuodo profesinio mokymo įstaigose pagal statybininko (apdailininko) pirminio mokymo programą, mokymai Telšių statybos sektoriniame praktinio mokymo centre. VšĮ Telšių RPMC yra įsidiegęs profesinio mokymo kokybės valdymo sistemą, turi tinkamą naujausią įrangą bei kvalifikuotus profesijos mokytojus. Projektu bus prisidedama prie profesinio mokymo kokybės gerinimo partnerių profesinio mokymo įstaigose, neturinčiose sektorinių statybos praktinio mokymo centrų su naujausia įranga. Apmokant šių mokyklų mokinius, bus  formuojami tinkami jų darbo įgūdžiai taip sukuriant geresnes prielaidas būsimiems absolventams įsidarbinti darbo rinkoje ir patenkinti Žemaitijos, o taip pat ir visos Lietuvos darbo rinkos poreikius kvalifikuotiems darbuotojams. Numatomi mokymai pagal 2 statybininko (apdailininko) mokymo programos modulius: Mechanizuotas tinkavimas  ir Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis .

Projekto uždaviniai:

  1. Statybinių medžiagų komplektų, reikalingų mokymams, įsigijimas;
  2. Mokymų vykdymas. Šiame projekte dalyvauja VšĮ Telšių RPMC- kaip projekto koordinatorius. Projekto partneriai: Mažeikių politechnikos mokykla, Plungės technologijų ir verslo mokykla, Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla bei Kelmės profesinio rengimo centras. Viso mokymuose dalyvaus 7 mokinių grupės, kiekviena mokysis po 30 val. (5 d. po 6 val.): mechanizuoto tinkavimo mokymuose dalyvaus 45 mokiniai, Fasadų apšiltinimo termoizoliacinėmis plokštėmis mokymuose dalyvaus 38 mokiniai.

Laukiami projekto rezultatai:  Iš  viso mokymuose dalyvaus 83 pirminio profesinio mokymo mokiniai iš partnerių mokymo įstaigų.

Svečiuose – nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos edukacija

  • Atnaujinta: 2021 Sausio 17, Sekmadienis 15:57

2021 m. sausio 15 dieną interjero apipavidalintojo specialybės mokiniai per Interjero elementų komponavimo modulio nuotolinę pamoką, bendradarbiaujant su nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka turėjo nuotolinę edukaciją „ Meninė raiška: įvadas į kompoziciją“. Pamokos viešnia p. Aida Vėželienė supažindino su kompozicijos sąvoka, meninėmis kompozicijos priemonėmis, spalvos ir rakurso reikšme kompozicijos kūrimui. Nuotolinis mokymas suteikia mokiniams galimybę neišeinant iš namų susitikti su įdomiais žmonėmis, pasisemti naujų idėjų ir žinių tiesiogiai iš profesionalų.

Vyr. profesijos mokytoja Diana Stuopelienė

Nuorodos

 

Prisijungimas

Prisiminti mane

       

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com