Telšiai
Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 
Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
S.Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax.: 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt
Telšiuose:
S.Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax.: 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.
Varniai 
 
Kontaktai
Vizija, Misija, Tikslai
2019 - 2020 m. m.
Informacija stojantiems
Priėmimo į mokyklą tvarką nustato Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Mokymo programos
VšĮ Telšių RPMC vykdomos mokymo programos
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Projektai
Mokykla dalyvauje įvairiuose Tarptautiniuose projektuose
A+ R A-
Registracija nuo gegužės 20 dienos per LAMA BPO sistemą!

Vizitas: AB „Orlen Lietuva“

 • Atnaujinta: 2020 Sausio 08, Trečiadienis 21:49
Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas ir VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro direktorė Nijolė Jastrumskienė, sektorinio praktinio mokymo centro vadovė Sonata Virmauskienė ir profesijos mokytojas metodininkas Mečislovas Rimeikis susitiko su akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ generaliniu direktoriumi Michał Rudnicki.
Susitikimo tikslas – mokymo įstaigos ir įmonės  bendradarbiavimas, rengiant kvalifikuotus darbininkus. Susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo galimybės: profesinio mokymo programų pasiūlos, bendrovės darbuotojų mokymo, pameistrystės, centro mokinių įdarbinimo srityse.
 
 
 

Pasauline diena žuvusiems eismo įvykiuose

 • Atnaujinta: 2019 Lapkritis 21, Ketvirtadienis 13:43

Lapkričio trečiasis sekmadienis - Pasauline diena žuvusiems eismo įvykiuose atminti.

Pagrindinis šios dienos tikslas - atkreipti dėmesį į kiekvieno asmeninę atsakomybę ir savo

elgesį kelyje ir kelių eismo taisyklių laikymąsi, kad butų išvengta beprasmių aukų.


Lapkričio 15 d. kartu su Telšių rajono savivaldybės visuomenės Sveikatos biuru, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriumi Seniūnijos aikštėje uždegėme žvakutes už žuvusius eismo įvykiuose.

 

Informacija stojantiems

 • Atnaujinta: 2019 Lapkritis 18, Pirmadienis 22:11

Kviečiame dalyvauti trečiame papildomame priėmime į likusias laisvas profesinio mokymo programas. Prašymus teikite LAMA BPO sistemoje iki gruodžio 11 dienos


Papildomame priėmime kviečiame mokytis pagal šias programas:
 
Baigusiems 12 klasių:

Tęstinio mokymosi:

Papildoma informacija:
 • Stojamųjų egzaminų nėra.
 • Mokiniai priimami pagal pažangumo vidurkį.
 • Mokymo sutartys su nepilnamečiais mokiniais sudaromos ir nutraukiamos tėvų, įtėvių (globėjų, rūpintojų) sutikimu Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka.
 • Už Centro vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus mokiniai gali būti šalinami mokyklos direktoriaus įsakymu, suderintu su mokytojų taryba.

Mokymosi sąlygos:

 • Nemokamas mokslas.
 • Dalyvavimas projektinėje veikloje.
 • Galimybė stažuotis užsienio šalyse.
 • Pažangiems ir gerai lankantiems Centrą mokiniams – stipendija.
 • Aprūpinimas bendrabučiu.
 • Įdomi ir įvairi popamokinė veikla.
 • Biblioteka – informacinis centras.
 • Jauki valgykla ir pigūs pietūs (Varniuose).
 • Sporto salė, treniruoklių salė.
 • Kelionių išlaidų (40 km spinduliu nuo Centro) kompensavimas.
 • Filmas apie mokyklą


Mokyklos adresas:
Varniuose: S. Daukanto g. 6b, Varniai 88318, Telšių raj.
Telšiuose: S. Daukanto g. 17 Telšiai

Nuorodos

 

Prisijungimas

Prisiminti mane

       

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com