Telšiai
Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 
Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
S.Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax.: 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt
Telšiuose:
S.Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax.: 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.
Varniai 
 
Kontaktai
Vizija, Misija, Tikslai
2020 - 2021 m. m.
Informacija stojantiems
Priėmimo į mokyklą tvarką nustato Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Mokymo programos
VšĮ Telšių RPMC vykdomos mokymo programos
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Projektai
Mokykla dalyvauje įvairiuose Tarptautiniuose projektuose
A+ R A-

Nuotolinio mokymo akimirkos

 • Atnaujinta: 2020 Lapkritis 24, Antradienis 08:51

Antra savaitė, kaip mokiniai mokosi mišriuoju būdu: bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalykų teorijos pamokos vyksta nuotoliniu būdu, o praktinis mokymas – siekiant užtikrinti praktinių įgūdžių tobulinimą - laboratorijose.
Nuo rugsėjo 1 d. naudojamės profesinio mokymo įstaigoms sukurta Profesinio mokymo informacine sistema (PMIS) su integruota Virtualia profesinio mokymo(si) aplinka moodle bei el. dienynu Mano dienynas. Užtikrinant mokymo kokybę nuotoliniu būdu, mokytojai naudojasi įvairiomis IT technologijomis bei priemonėmis: teikia parengtas filmuotas medžiagas naudojantis zoom programa, vaizdo įrašus iš praktinio mokymo laboratorijų, testus ir kitas mokymo priemones. Džiaugiamės mokytojų kūrybiškumu ir kompetencija:

Vitalija, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė: bendrojo ugdymo mokytojai, vykdydami nuotolinį mokymą, susiduria su nemažais iššūkiais, tačiau juos stengiasi sėkmingai įveikti. Mokyklos bendruomenė susitelkusi ir jau prisitaikiusi prie pasikeitusio darbo ritmo. Naudodami įvairias platformas bendrojo ugdymo mokytojai veda sinchronines pamokas, pateikia užduotis, vertina ir konsultuoja mokinius. Užtikrinama įvairiapusė pagalba mokiniams, besiruošiantiems laikyti valstybinius brandos egzaminus ir PUPP. Lietuvių kalbos ir literatūros pamokose dažniausiai naudojamos Moodle, Zoom platformos, anglų kalbos mokytoja veda pamokas Discord platformoje, matematikos pamokų metu dirbama su Smart Notebook programa ir grafine planšete. Mokytojai taiko įvairius mokymo būdus ir metodus, tiek tradicinius, tiek modernius, siekdami mokinių pažangos ir tikslingo rezultato.
Daiva, vyresnioji profesijos mokytoja: vykdant praktinį mokymą laboratorijoje, mokiniai ateina paruošę darbus namuose, kad klasėje galėtų pasinaudoti reikalingais įrengimais. Vykdant nuotolinį mokymąsi Moodle sistemoje paskelbiama pamokos tema, pateikiamas aprašymas, kaip bus atliekamas darbas, įkeliama video ar kita vaizdinė medžiaga. Numatomi praktinės užduoties parametrai. Išsiaiškinus temą mokiniai savarankiškai atlieka užduotis.
Ramūnas, profesijos mokytojas ekspertas: darbas nuotoliniu būdu visai įdomus, mokiniai jungiasi prie moodle sistemos ir atlieka užduotis. Pakankamai gerai įsisavina pateiktą medžiagą.
Diana, vyresnioji profesijos mokytoja: nuotolinio mokymo metu interjero apipavidalintojo specialybės mokiniai projektavo įvairų gyvenamąjį interjerą. Į nuotolinį mokymą žiūrėjome kūrybiškai. Ne visi mokiniai turėjo namuose galimybę dirbti projektavimo programomis, bet mes nenusiminėme- piešėme, aplikavome, ieškojome sprendimų panaudodami tai, kas yra prieinama. Tokia strategija pasiteisino, išmokome prisitaikyti, padėjome vieni kitiems.
Irena, profesijos mokytoja metodininkė: su virėjų mokymo programos mokiniais sėkmingai vykdome mokymo programą nuotoliniu būdu. Pagal poreikį prisijungę prie ZOOM programos aptariame iškilusius klausimus atliekant užduotis Moodle programoje, tikriname praktines užduotis, vykdome refleksiją. Mokytojai fotografuoja mokymo medžiagą, naudoja el. knygą ir siunčia mokiniams, šie atlikę užduotis persiunčia mokytojams.

Knygos apie draugystę

 • Atnaujinta: 2020 Lapkritis 22, Sekmadienis 20:27

VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro bibliotekoje veikia spaudinių ,,Knygos apie draugus ir draugystę“, virėjų 2V19, 2V20 grupės mokinių kūrybinių darbų ,,Atvirukas draugui“ parodos (vadovė dailės mokytoja Vilma Budrienė). Parodos skirtos Draugo dienai, kuri minima lapkričio 29 d. Draugystė panaši į knygą - sudeginti ją galima per minutę, o parašyti naują užtruks metų metus...

Bibliotekos vedėja Danutė Skrodenienė

Mokinių dėmesiui

 • Atnaujinta: 2020 Lapkritis 16, Pirmadienis 08:41
 1. Bendrojo ugdymo programų mokiniams š. m. lapkričio 16 d. iki lapkričio 27 d. pamokos vyksta nuotoliniu būdu.
 2. Pirminio profesinio mokymo programų mokiniams lapkričio 16 d. iki lapkričio 27 d. pamokos vyksta mišriu būdu pagal sudarytą tvarkaraštį, išskyrus:
  • Kompiuterinio projektavimo profesinio mokymo programos mokiniams teorinis ir praktinis mokymas vyksta nuotoliniu būdu;
  • 2V20, 2V19 ir 2V18 grupės virėjo profesinio mokymo programos mokiniams teorinis ir praktinis mokymas vyksta kontaktiniu būdu mokykloje.
 3. Suaugusiųjų pagrindinis, vidurinis ugdymas vyksta nuotoliniu būdu. 
 4. Tęstinio profesinio mokymo programos mokiniams lapkričio 16 d. iki lapkričio 27 d. pamokos vyksta mišriu būdu pagal sudarytą tvarkaraštį.

Administracija

Nuorodos

 

Prisijungimas

Prisiminti mane

       

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com