Telšiai
Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 
Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
S.Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax.: 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt
Telšiuose:
S.Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax.: 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.
Varniai 
 
Kontaktai
Vizija, Misija, Tikslai
2020 - 2021 m. m.
Informacija stojantiems
Priėmimo į mokyklą tvarką nustato Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Mokymo programos
VšĮ Telšių RPMC vykdomos mokymo programos
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Nuotoliniam mokymui
Nuotolinis mokymas
A+ R A-

VšĮ Telšių RPMC - partneriai naujame projekte

  • Atnaujinta: 2020 Lapkritis 26, Ketvirtadienis 22:28

Praktinių įgūdžių įgijimas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centre

Projekto vykdytojas: Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Projekto partneriai:

  • Šilutės profesinio mokymo centras
  • Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla
  • Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras
  • Šiaulių profesinio rengimo centras

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-04 iki 2021-07-04

Projekto kodas: 09.4.1-ESFA-T-736-02-0020

Bendra projekto vertė: 37 724,49 EUR

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla kartu su parneriais įgyvendina projektą „Praktinių įgūdžių įgijimas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centre“, Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0020, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis  ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonę „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“.

Projekto tikslas – Padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams, skatinant praktinių įgūdžių įgijimą Variklinių transporto priemonių sektoriniame praktinio mokymo centre (SPMC).

Projekto aprašymas: Profesinio mokymo įstaigos, rengdamos moksleivius pagal profesinio mokymo programas, siekia moksleiviams suteikti darbo rinkai aktualias kompetencijas ir įgūdžius. Tačiau ne visos mokymo įstaigos turi tinkamą, šių dienų variklinių transporto priemonių sektoriaus praktinių mokymų poreikius tenkinančią mokymų bazę.

Siekdama mokiniams, besimokantiems pagal formaliojo profesinio mokymo programas, suteikti darbo rinkos poreikius atitinkančius praktinius įgūdžius variklinių transporto priemonių remonto, diagnostikos bei eksploatacijos srityse, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla kartu su 4 partneriais įgyvendins praktinių mokymų projektą Variklinių transporto priemonių sektoriniame praktinio mokymo centre.

Projekto tikslinė grupė – mokiniai, atvykstantys iš kitų profesinio mokymo įstaigų, kuriose nėra variklinių transporto priemonių sektorinio mokymo centro, mokytis į Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos sektorinį centrą pagal formaliojo profesinio mokymo programas.

Projekto metu mokymuose naujus praktinius įgūdžius įgis 70 mokinių iš Šilutės profesinio mokymo centro, Kretingos technologijos ir verslo mokyklos, Telšių regioninis profesinio mokymo centro ir Šiaulių profesinio rengimo centro.

Laukiami projekto rezultatai:  viso projekto įgyvendinimo metu bus apmokyta 70 mokinių pagal agal profesinio mokymo programas sektoriniame praktinio mokymo centre.

Integruotas projektas, skirtas Eugenijos Šimkūnaitės 100 - osioms  gimimo metinėms

  • Atnaujinta: 2020 Lapkritis 26, Ketvirtadienis 22:15

Lietuvos Respublikos Seimo 2020-ieji paskelbti habilituotos gamtos mokslų daktarės Eugenijos Šimkūnaitės metais. Ta proga centre buvo vykdomas integruotas etikos, medijų raštingumo ir Bibliotekos bičiulių klubo projektas. Projekto įgyvendinime dalyvavo 2V19 ir 2V20 grupių mokiniai, bibliotekos vedėja Danutė Skrodenienė, mokytojos Laima Juškienė ir Sigutė Verikienė.

Projekto tikslai:

  • Išmokyti rasti informacijos, ją susisteminti ir pateikti apie  iškilios asmenybės, garsios vaistinių augalų tyrėjos, sveikos gyvensenos platintojos habil. dr. Eugenijos Šimkūnaitės darbus ir jų išliekamąją vertę.
  • Išmokyti etiketo socialiniuose tinkluose bei stalo etiketo.

Mokiniai rinko, sistemino, apipavidalino medžiagą apie žymią žolininkę, paruošė pristatymą CD formatu. Puikiai atliktus savo darbus pristatė Donatas Rupeikis, Gabija Šeputaitė, Arūnas Beloglazovas.

Mokytoja Laima Juškienė supažindino su tinkamu elgesiu socialiniuose tinkluose, elgesio prie stalo ir arbatos gėrimo etiketu, papasakojo apie populiariausių arbatžolių savybes, bibliotekos vedėja Danutė Skrodenienė pristatė spaudinių ir knygų parodėlę.

Mokiniai ne tik uodė pristatomų, namuose užaugintų, arbatžolių kvapą, bet ir galėjo paragauti 5 rūšių arbatų, pasivaišinti saldumynais.

Nuotolinio mokymo akimirkos

  • Atnaujinta: 2020 Lapkritis 24, Antradienis 08:51

Antra savaitė, kaip mokiniai mokosi mišriuoju būdu: bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalykų teorijos pamokos vyksta nuotoliniu būdu, o praktinis mokymas – siekiant užtikrinti praktinių įgūdžių tobulinimą - laboratorijose.
Nuo rugsėjo 1 d. naudojamės profesinio mokymo įstaigoms sukurta Profesinio mokymo informacine sistema (PMIS) su integruota Virtualia profesinio mokymo(si) aplinka moodle bei el. dienynu Mano dienynas. Užtikrinant mokymo kokybę nuotoliniu būdu, mokytojai naudojasi įvairiomis IT technologijomis bei priemonėmis: teikia parengtas filmuotas medžiagas naudojantis zoom programa, vaizdo įrašus iš praktinio mokymo laboratorijų, testus ir kitas mokymo priemones. Džiaugiamės mokytojų kūrybiškumu ir kompetencija:

Vitalija, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė: bendrojo ugdymo mokytojai, vykdydami nuotolinį mokymą, susiduria su nemažais iššūkiais, tačiau juos stengiasi sėkmingai įveikti. Mokyklos bendruomenė susitelkusi ir jau prisitaikiusi prie pasikeitusio darbo ritmo. Naudodami įvairias platformas bendrojo ugdymo mokytojai veda sinchronines pamokas, pateikia užduotis, vertina ir konsultuoja mokinius. Užtikrinama įvairiapusė pagalba mokiniams, besiruošiantiems laikyti valstybinius brandos egzaminus ir PUPP. Lietuvių kalbos ir literatūros pamokose dažniausiai naudojamos Moodle, Zoom platformos, anglų kalbos mokytoja veda pamokas Discord platformoje, matematikos pamokų metu dirbama su Smart Notebook programa ir grafine planšete. Mokytojai taiko įvairius mokymo būdus ir metodus, tiek tradicinius, tiek modernius, siekdami mokinių pažangos ir tikslingo rezultato.
Daiva, vyresnioji profesijos mokytoja: vykdant praktinį mokymą laboratorijoje, mokiniai ateina paruošę darbus namuose, kad klasėje galėtų pasinaudoti reikalingais įrengimais. Vykdant nuotolinį mokymąsi Moodle sistemoje paskelbiama pamokos tema, pateikiamas aprašymas, kaip bus atliekamas darbas, įkeliama video ar kita vaizdinė medžiaga. Numatomi praktinės užduoties parametrai. Išsiaiškinus temą mokiniai savarankiškai atlieka užduotis.
Ramūnas, profesijos mokytojas ekspertas: darbas nuotoliniu būdu visai įdomus, mokiniai jungiasi prie moodle sistemos ir atlieka užduotis. Pakankamai gerai įsisavina pateiktą medžiagą.
Diana, vyresnioji profesijos mokytoja: nuotolinio mokymo metu interjero apipavidalintojo specialybės mokiniai projektavo įvairų gyvenamąjį interjerą. Į nuotolinį mokymą žiūrėjome kūrybiškai. Ne visi mokiniai turėjo namuose galimybę dirbti projektavimo programomis, bet mes nenusiminėme- piešėme, aplikavome, ieškojome sprendimų panaudodami tai, kas yra prieinama. Tokia strategija pasiteisino, išmokome prisitaikyti, padėjome vieni kitiems.
Irena, profesijos mokytoja metodininkė: su virėjų mokymo programos mokiniais sėkmingai vykdome mokymo programą nuotoliniu būdu. Pagal poreikį prisijungę prie ZOOM programos aptariame iškilusius klausimus atliekant užduotis Moodle programoje, tikriname praktines užduotis, vykdome refleksiją. Mokytojai fotografuoja mokymo medžiagą, naudoja el. knygą ir siunčia mokiniams, šie atlikę užduotis persiunčia mokytojams.

Nuorodos

 

Prisijungimas

Prisiminti mane

       

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com