Vizija, Misija, Tikslai
2023 - 2024 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
UGDYMAS KARJERAI
Karjeros specialistė
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Nuotolinis mokymas
Nuotolinio mokymo ištekliai ir pagalba mokiniams
A+ R A-

Susitikimas

  • Atnaujinta: 2023 m. spalio 19 d., Ketvirtadienis 19:03

Telšiuose darbo vizito lankėsi Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Visas šis mėnuo yra skirtas senjorams, tai Ješivoje vyko TAU studentų ir dėstytojų susitikimas su prezidentu. Mūsų centro Pb21 grupės mokinės buvo atsakingos už saldų stalą. Šaunuolės mūsų mergaitės.

Tęsiasi gražus bendradarbiavimas su Lietuvos Kariuomene

  • Atnaujinta: 2023 m. spalio 16 d., Pirmadienis 21:24

Kasmet mus aplanko Lietuvos kariuomenės atstovai, supažindina jaunuolius su Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės struktūra, pri­va­lo­mo­sios ka­ro tar­ny­bos sąlygomis ir galimybėmis. Centre Telšiuose ir Varniuose mo­ki­niai taip pat su­ži­no­jo, ka­da pri­va­lo­mo­ji ka­ro tar­ny­ba ga­li bū­ti ati­dėta arba kokie yra alternatyvūs privalomosios karo tarnybos bū­dai dar nepatekus į šauktinių sąrašus. Jaunuoliai iš arčiau su­si­pa­ži­no su kai kuriais Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės naudojamais gink­lais, kai kas juos net „pasimatavo“. Susitikimą su mokiniais Centre organizavo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo tar­ny­bos ver­buo­to­jas vyr. srž. Gied­rius Ja­ruc­kis.

 Neformaliojo švietimo organizatorė Rimantė Zabitė

 

Pasaulinė košės diena

  • Atnaujinta: 2023 m. spalio 12 d., Ketvirtadienis 22:18

Šiandien paminėjome "Pasaulinę košės dieną". Mokytoja Virginija Dirvonskienė ir jos vadovaujamo būrelio "Pažink Žemaitiją. Istorija ir tradicijos" mokiniai vaišino kelių rūšių košėmis ir supažindino su košių Žemaitijoje virimo tradicijomis. Dėkojame mokytojai Virginijai už senųjų tradicijų puoselėjimą ir dalijimąsi su Centro bendruomene.

Nuorodos

 

Prisijungimas

Prisiminti mane

       

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Rita Leščiauskienė antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com