Telšiai
Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 
Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
S.Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax.: 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt
Telšiuose:
S.Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax.: 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.
Varniai 
 
Kontaktai
Vizija, Misija, Tikslai
2020 - 2021 m. m.
Informacija stojantiems
Priėmimo į mokyklą tvarką nustato Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Mokymo programos
VšĮ Telšių RPMC vykdomos mokymo programos
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Nuotoliniam mokymui
Nuotolinis mokymas
A+ R A-

Spaudinių paroda ,, Lietuva rinkosi laisvę“, skirta Sausio 13-osios trisdešimtmečiui

Knygos apie Sausio 13

 1. Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. - Vilnius : Spaudos departamentas, 1991. - 311, [4] p. : iliustr. + papildymai (79 p.).
 2. Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / red. K. Saja … [et al.] ; iliustr. A. Broga, I. Zibucas. - Vilnius : Valst. leidybos centras, 1991. - 371, [5] p. : iliustr.
 3. Lietuva 1991.01.13 : išleista okupacinėmis sąlygomis / nuotr. M. Baranausko … [et al.]. - Vilnius : Vyturys, 1991. - 62 p. : iliustr. - Gretut. tekstas rus., vok., angl., liet.
 4. Minajevas, Rudolfas. Trylika brolių ir sesuo : (1991 m. sausio 13-oji) : eilėraščiai. - Vilnius, 1991. - 24 p.
 5. Naktyje … : skiriama Alvydo Kanapinsko, Vytauto Koncevičiaus ir kitų, Sausio 13-ąją žuvusiųjų bei mirusiųjų nuo žaizdų, atminimui / red. Z. Zokaitytė. - Kėdainiai, 1991. - 56 p.: iliustr.
 6. Senn, Alfred Erich. Crisis in Lithuania, January 1991 / Alfred Erich Senn. - Chicago : Akiraciai, 1991. - [2], 18, [1] p.
 7. Štikelis, Stasys. Užgrobti, bet nenutildyti. - Vilnius, 1991. - 80 p.
 8. Tą baisiąją naktį : Klaipėdos m. moksleivių eilėraščiai ir literatūrinės miniatūros / sudarė L. Ruseckienė ; [red. A. Kaukienė; dailininkė A. Kliševičienė]. - Klaipėda : Eldija, 1991. - 31 p. : iliustr. Ganusauskas, Edmundas. Gyvoji barikada. - Vilnius : Lietuvos rytas, 1992. - 96 p., [16] iliustr. lap. Vaikai piešė laisvę : albume panaudoti Vilniaus ir Klaipėdos moksleivių rašinėliai bei ištr. iš kn. “Lietuva. 1991. Sausio 13-oji” / sudaryt. ir red. J.Nekrošius, D.Mickevičius; iliustr. R.Kiubaraitė. - Vilnius : Alka, 1991. - [48] p. : iliustr. - Santr. angl. k.
 9. Atleisk, o Viešpatie! [Natos] : skiriama Sausio 13-osios aukų atminimui / Lietuvos muzikų d-ja; [redaktorius B. Zubrickas]. - Vilnius : Lietuvos muzikų d-ja, 1993. - 46, [1] p. Lietuva ir pasaulis 1991-ųjų sausyje : svarbesnių įvykių kronika / Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ; sudarė Vytautas Skuodis. - Vilnius : Valstybinis leidybos centras, 1995. - 117, [2] p.
 10. Aukos ir vilties diena : televizijos bokšto gynėjų atsiminimai / atsiminimus surinko ir parengė spaudai Izabelė Skliutaitė-Navarackienė. - Druskininkai : Vija, 1996. - 93, [1] p. : iliustr.
 11. Uldukis, Edvardas. Sausio tryliktoji : romanas. - Vilnius : Valst. leidybos centras, 1995. - 195, [2] p.
 12. Bagdonas, Valentinas. Sausio tryliktoji [Natos] / muzika Valentino Bagdono; žodžiai Juozo Grušio. - [S.l. : s.n., 1998?]. - [4] p., įsk. virš.
 13. Jankauskas, Bronislovas. Negrįžusių kapai yra Tėvynė : chorinių giesmių ir dainų ciklas, skirtas visiems nebesugrįžusiems Lietuvos laisvės gynėjams: partizanams, politiniams kaliniams, tremtiniams ir 1991 m. sausio 13-osios aukoms. - Vilnius : Sausio 13-osios b-ja "Bičiulystė", 1999 (Vilnius : Baltijos kopija). - [14] p.
 14. Bokšto gynimas : [albumas : panaudoti vaikų piešiniai iš 1991 m.] / spaudai parengė: Juozas Glinskis, Marija Ladigaitė, Kunotas Vildžiūnas ; [vertėjas Jonas Adolfas Patriubavičius]. - Vilnius : [Lietuvos nepriklausomybės gynimo sausio 13-osios brolija], 2000. - 108, [2] p. : iliustr. - Tekstas gretut. liet., angl.
 15. Dagytė, Ina. Loreta Asanavičiūtė: veiksmas ir atmintis. - Vilnius, 2000. - 166, [1] p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 164-165 (17 pavad.)
 16. Landsbergis, Vytautas. Apie Sausio 13-ąją ir Lietuvos valstybę : Vytauto Landsbergio parodymai sąmokslo prieš valstybę teisme 1998 m. vasario 10 d. - Vilnius, 2000. - 35, [1] p. : faks.
 17. Landsbergis, Vytautas. Sausio 13-osios užrašai : kovos ir pergalės dešimtmečiui. - Vilnius, 2001. - 20 p. : faks.

Nuorodos

 

Prisijungimas

Prisiminti mane

       

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com