Vizija, Misija, Tikslai
2023 - 2024 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
UGDYMAS KARJERAI
Karjeros specialistė
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
A+ R A-
Kviečiame 1,2% pajamų mokesčio - paramos skirti VšĮ Telšių RPMC

PROFESINIO MOKYMO DARBUOTOJAI STAŽAVOSI AIRIJOJE

VšĮ Telšių RPMC profesinio mokymo darbuotojai Martynas Mikalauskas, Ignas Šimanskas, Aušra Viesulė ir Vida Šimkienė, vadovaujami direktorės Nijolės Jastrumskienės 2023 m. nuo vasario 27d. iki kovo 3 dienos 4, dalyvavo profesinėje stažuotėje Airijoje. Susipažinta su profesinio mokymo sistema Airijoje, stebėta ir  išanalizuota Airijos patirtis, vykdant profesinį mokymą pameistrystės būdu, stebėtos profesinio mokymo ir darbo rinkos sąsajos, kvalifikacinių egzaminų sistema ir turinys, mokymo metodai, profesinio mokymo rezultatai, organizavimas ir valdymas statybos ir finansų srityse. Stebėtas statybos ir verslumo profesinis mokymas profesinio mokymo įstaigoje ,,Mallow Collegie of Further Education“, ,,University College Cork (UCC)“, bei įmonėse ,,Qifa Financial Planner & Job shadowing“, ,,Barry-John Ryan Financial Planning“. Užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai su priimančiąja organizacija ,,Your International Training“ su kuria numatytos tolesnės bendradarbiavimo galimybės. Pažintinės kultūrinės veiklos laisvu laiku sudarė sąlygas pažinti Airijos istoriją ir kultūrą: organizuota ekskursija po Moherso uolas, susipažinta su ,,University College Cork“ istorija.   Stažuotės metu  buvo ugdomi profesiniai ir bendrieji gebėjimai, tobulintos anglų k. kompetencijos. Parvežta patirtis bus pristatyta ir išanalizuota metodinės grupės posėdyje ir pritaikyta ugdymo procese.

Profesijos mokytojai Martynas Mikalauskas, Ignas Šimanskas

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos

Nuorodos

 

 

Prisijungimas

Prisiminti mane

       

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Rita Leščiauskienė antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com